mänty_13.6.2014_1000X400

Kuva:Francesco (CC BY-NC-SA 2.0)

Sujuvan arjen, yhteistyön, toimivien palvelujen ja yhteyksien luonnonläheinen ympäristö

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä seuraavat, analysoivat ja ennakoivat infra- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä sekä ympäristön tilaa.Kainuun maakuntastrategiassa tavoitetilaksi on asetettu maakunta, jossa asuminen ja työ perustuvat kestävälle ja ekotehokkaalle luonnonvarojen ja uusiutuvan energian käytölle. Ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta, eikä aiheuteta haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövastuullisella ja energiatehokkaalla toiminnalla hillitään ilmastonmuutosta. Tälle sivulle on koottu tilasto- ja ennakointitietoa Kainuun infra- ja yhdyskuntarakenteesta ja ympäristön tilasta.

Suosittelemme käyttämään uusimpia selainversioita tietoturvallisuuden ja toimivuuden vuoksi. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.
Ympäristön tilaan liittyvät artikkelikirjoitukset ja ajankohtaiset tiedotteet:

Ympäristön tilan ennakointi ja seuranta

Valtakunnallisesti ympäristön tilaa seurataan ympäristön tilan indikaattoreilla. Näitä ovat mm. luonnonvarat sekä ilmastonmuutos ja energia. Kainuussa viimeisin tieto on koottu Ympäristön tila Kainuussa 2013 -raporttiin, jonka on koonnut Kainuun ELY-keskus. Raportissa käsitellään esim. uusiutuvien energialähteiden käyttöä, vesistöjen kuormitusta sekä ihmisen vaikutusta ilmastoon ja maisemaan.

Kainuun energian lähteet

Lähde: Ympäristön tila Kainuussa 2013 -raportti.

energia

Yöperhosseuranta

Valtakunnallinen yöperhosseuranta tuottaa tietoa ilmastonmuutoksesta, kun lajisto muuttuu vuosien kuluessa. Samalla saamme myös tietoa maankäytön muutosten vaikutuksista yöperhoslajistoon. Lajistoseurannan lisäksi seuranta tuottaa arvokasta tietoa metsäympäristöjen perhoslajistosta ja mahdollisista muutoksista siinä. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana perhoslajistomme on muuttunut yhä enemmän kohti keskieurooppalaista lajistorakennetta, jossa lajeja on enemmän ja lajien keskinäiset yksilömäärät ovat pienempiä. Samaan aikaan ovat pohjoiset lajit alkaneet vetäytyä ja toista sukupolvea esiintyy yhä useammalla lajilla ja entistä pohjoisempana. Yhtenä uusista lajeista mainittakoon kyynelyökkönen, joka löytyi Suomesta ensi kertaa vuonna 2000 ja se on havaittu vuonna 2014 jo Kainuustakin.

kyynel_yokkonen_netti

 Kuva: Kyynelyökkönen, Reima Leinonen.

Vesienhoito Kainuussa

Tavoitteena vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä.
Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Vesienhoidon suunnitelmat ovat kuultavana 1.10.2014–31.3.2015 välisenä aikana.

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö – Kainuu

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

Aluerakenne ja saavutettavuus

Maakuntakaava
Maakuntakaava on koko Kainuun alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen perusratkaisut keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita sekä luonnonsuojelualueita.
Lisää tietoa Kainuun liiton verkkosivuilla: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavoitus
 
 
Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva
Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) tavoitteena on muodostaa valtakunnallinen pitkän aikavälin näkemys tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä.Lisää tietoa Verne liikenteen tutkimuskeskuksen sivuilla: www.tut.fi/verne/alli/

Tiedon lähteitä

 

Etusivu

 

Ymparisto.fi

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) sekä aluehallintovirastot (AVI)

Findikaattori.fi

Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla. Palvelun ovat toteuttaneet Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa.

Ympäristö-sivun yhteyshenkilöt:

Ympäristön tilan seuranta:

Kari Pehkonen, yksikön päällikkö,  Kainuun ely-keskus
kari.pehkonen(at)ely-keskus.fi

Seija Kemppainen, viestintäsuunnittelija,  Kainuun ely-keskus
seija.kemppainen(at)ely-keskus.fi

Yhdyskuntarakenne ja infrastuktuuri:

Kainuun liitto