Tietoa sivustosta

kuiskintaaComic-2

Ennakointiportaali

Kuiskintaa.fi -sivusto on rakennettu Kainuun ennakointihankkeessa. Sivuille on kerätty tilastotietoa, julkaisuja ja tietoa alueen kehityksestä eri teemoissa. Lisäksi sivustolla on artikkeliosio, johon alueen eri alojen asiantuntijat kirjoittavat Kainuun tulevaisuuteen liittyvistä aiheista. Sivusto on vuorovaikutteinen, avoin ja muuttuva ennakoinnin ja seurannan työväline.

Sivustoa ylläpitää Kainuun ennakointihanke 30.4.2015 saakka. Hankkeen jälkeen ylläpidosta vastaa Kainuun liitto. Sisällöntuotannosta vastaa Kainuun liitto, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun sote, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennykoulustuspalvelut AIKOPA, Kainuun ammattioppilaitos sekä Kainuun kunnat.

Kainuun ennakointihanke

 

Kainuun ennakointihanke oli ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka toteuttajana toimi Kainuun liitto.

Hankkeessa luotiin yhteinen ennakoinnin toimintatapa maakuntaan, vahvistettiin ennakoivaa työotetta ja yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa.

Hankkeessa myös rakennettiin internetiin maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali. Kainuun ennakointiportaali kuiskintaa.fi, kokoaa yhteen maakunnan kehitystä koskevan ennakointitiedon ja tukee näin eri tahojen päätöksentekoa sekä keskinäistä vuorovaikutusta.

Kuiskintaa Facebookissa: www.facebook.com/kuiskintaa
Kuiskintaa Twitterissä: https://twitter.com/Kuiskintaa

LIITTO_4vari  ELY-logososiaalivipuvoimaa

Tekijänoikeudet

Kuiskintaa.fi -sivuston sisältö perustuu eri sisällöntuottajien tuottamiin aineistoihin. Tämän aineiston tekijänoikeudet kuuluvat aineiston tekijälle tekijänoikeuslain mukaisesti.

Kuiskintaa.fi -sivuston tilastotuotanto perustuu virallisista tilastoista muokattuihin tilastoihin ja muuhun palveluntarjoajien käytössä olevaan aineistoon. Muokattujen tilastojen tekijänoikeudet säädellään tekijänoikeuslaissa (8.7.1961/404). Tekijänoikeudet ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet kuuluvat  tilaston tuottajalle. Tilastojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittua. Tiedon lähde tulee kuitenkin mainita julkaisemisen yhteydessä.

Palvelua tulee käyttää lain, asetusten, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikesta lain, asetusten, viranomaismääräysten ja hyvän tavan vastaisesta käytöstä palveluntarjoajille, muille palvelunkäyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

Sivuston kuvat ja grafiikka

Sivuston kuvituskuvien oikeudet omistaa Kainuun liitto, ellei erikseen muuta mainittu. Sivuilla ja artikkelikirjoituksissa  esiintyviin kuviin on merkitty kuvan tekijänoikeustiedot. Lisäksi on käytetty Creative commons -tekijänoikeuslisenssillä merkityt Flickr-kuvapalvelusta  (CC-merkityt kuvat: katso tiedot täältä) sekä ei-markkinointitarkoitukseen tekijänoikeusvapaita kuvia http://www.sxc.hu/  ja https://www.pixhill.com-sivustoilta.

Julkaisujärjestelmä

Kuiskintaa.fi käyttää WordPress -julkaisujärjestelmää, joka on avointa lähdekoodia määrittelevän GLP-lisenssin alainen ohjelma.