osaan_13.6.2014_1000X400

Kuva: Arwen Abendstren(CC BY 2.0)

 

 

 

 

 

 

 

Osaavaa työvoimaa elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin

Alueen osaavan työvoiman saannin turvaa työikäinen ja työkykyinen väestö. Kainuussa olennaista osaavan työvoiman saatavuusongelman ratkaisussa on koulutuksen kautta alueen työllisyysasteen kohottaminen ja työttömyyden alentaminen. Osaavan työvoiman saatavuus on elinkeinoelämän toiminnan keskeisin alueellinen vetovoimatekijä ja vaatimus.

Kainuussa pyritään rakentamaan keskeisille elinkeinoaloille saumattomat koulutusketjut. Ne tukevat parhaiten korkean osaamisen yritysten säilymistä ja kehittymistä alueella. Toisen asteen ammatillinen koulutus rakentaa osaavan työvoiman alueellisen perustan. Kajaanissa se on keskeinen osa ammattikorkeakoulun kehittämis- ja rekrytointipohjaa. Osana täysimittaista koulutusketjua alueen elinkeinoelämän tarpeisiin tarvitaan nopeasti ja joustavasti reagoivaa aikuis- ja täydennyskoulutusta. Koska alueen koulutusrakenne on yksipuolinen ja alueelta puuttuu pysyvä yliopistotason tutkintokoulutus, tarvitaan erityisosaajien ja erityisesti akateemisen työvoiman rekrytointiin tehokkaat käytännöt. Alueella hyödynnetään erityisesti Kajaanin yliopistokeskuksen yhteistyöyliopistojen maisteritasoisia muuntokoulutusmahdollisuuksia akateemisen tason osaajien kouluttamisessa alueen tarpeisiin.

Alueellista koulutusta tarvitaan tulevaisuudessa Kainuu-ohjelman linjausten mukaisesti erityisesti teknologiateollisuuden, luonnonvarateollisuuden ja matkailun aloille. Lisäksi koulutusta tarvitaan edelleen, osin jopa kasvavassa määrin sote- ja palvelualoille. Kainuun älykkään erikoistumisen strategian piiriin valitut toimialat vuosille 2014-2017 ovat ICT ja tietojärjestelmät, kaivannaisala ja biotalous sekä terveys ja hyvinvointi. Läpileikkaavana teemana on mittaustekniikan sekä peli- ja simulaattoriteknologian sovellusten kehittäminen ja hyödyntäminen, jotka sisältyvät Kainuun korkeakoulustrategiaan (Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kajaanin yliopistokeskuksen strategia).

 

Kainuussa korkea-asteen ja 2. asteen koulutusta järjestävät mm.

Kajaanin ammattikorkeakoulu – Suomen Tekevin korkeakoulu 2020

http://www.kamk.fi/fi

Kajaanin yliopistokeskus

http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA

http://www.aikopa.fi/etusivu

Tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS

http://www.cemis.fi/

Kainuun ammattiopisto

www.kao.fi

Suosittelemme käyttämään uusimpia selainversioita tietoturvallisuuden ja toimivuuden vuoksi. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.
Osaamiseen ja koulutukseen liittyvät artikkelikirjoitukset ja ajankohtaiset tiedotteet:
 

 

Tiedon lähteitä

vipunen-fi

vipunen.csc.fi

Ammattikorkeakoulutukseen liittyvää tietoa löydät opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta, johon koottu tilastotieto perustuu Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä CIMO:n (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) ammattikorkeakouluilta keräämiin tietoihin ja rekistereihin.

 

Findikaattori.fi

Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla. Palvelun ovat toteuttaneet Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa.

Osaaminen ja koulutus -sivun yhteyshenkilöt:

Teija Sievänen, laatupäällikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu
teija.sievanen(at)kamk.fi

Irene Salomäki, kehityspäällikkö, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
irene.salomaki(at)aikopa.fi