Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan perustetaan modernin biojalostamon mittauksiin keskittyvä professuuri ja