Kuukausittainen arkisto:: lokakuu 2016

Kainuu saavuttamassa ilmastotavoitteensa

Kainuussa on asetettu Kestävän energian käytön toimintasuunnitelmassa ja ilmastostrategiassa tavoitteeksi Kainuun kasvihuonekaasupäästöjen

Koulutusasiainneuvottelukunta kokousti 5.10.2016

Kainuun koulutusasiainneuvottelukunta piti kokouksen 5.10.2016 Kajaanissa.

EU:n arktisen tiedonannon toteutus vauhdissa

Keskeistä EU:n arktinen tiedonannon jalkauttamisessa on arktista yhteistyötä tehostava ns. Stakeholders Platform,