Kuukausittainen arkisto:: maaliskuu 2014

Kainuu-ohjelma

Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

Toimiala Online – kuvia Kainuusta

Tilastoja ja ennusteita kuvina yritystoiminnasta ja työllisyydestä.

Kainuun maakuntakuva

Anu Huotari

Kuiskintaa.fi – ennakointia Kainuussa avoimesti ja yhteistyössä

Mari Niskanen

Elinkeinot ja yrittäjyys

Aluetalouden, elinkeinojen, toimialojen, yritysten ja yrittäjyyden kehitys.

Hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin seurantatietoja

Osaaminen ja koulutus

Osaamisen ja koulutuksen ennakointi Kainuussa

Työllisyys

Työllisyys, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitys ja kohtaanto

Väestö

Tietoa Kainuun väestössä tapahtuvista muutoksista

Ympäristö

Infra- ja yhdyskuntarakenteen kehitys sekä ympäristön tila