Kajaanin kaupunki

Ennakointi on osa Kajaanin kaupungin srategiatyötä ja päätöksentekoa. Ennakointi liittyy mm. seuraaviin kokonaisuuksiin:  strategiaprosessin osana toimintaympäristön pidemmät muutostrendit, talousarviovalmistelussa suunnitelmakauden 3 vuotta talouden ja toiminnan raamit, maankäytössä ja kaavoituksessa asumisen, yritystoiminnan, liikenteen tulevaisuuden tarpeet ja muutokset, päivähoidossa ja koulutuksessa väestökehityksen määräämä palvelutarve, elinkeinopolitiikassa toimialojen nousut ja laskut, henkilöstöpolitiikassa eläköityminen ja palvelutarve sekä koulutustarve-ennakointiin (yhteistyössä KAMK ja KAO kanssa).

Ennakointi on hajautettu organisaatiossa eri henkilöille. Kunnanjohtajan lisäksi ennakointi on osa johtavien viranhaltijoiden työtä sekä muiden kaupungin strategiaprosessiin osallistuvien henkilöiden työtehtäviä. Kajaanin kaupunki on mukana maakunnallisen ennakointi – ja seurantaryhmässä ja lisäksi tekee yhteistyötä esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammattiopiston ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa työvoimatarpeiden ennakoinnissa.

Kajaanin kaupungin ennakoinnin yhteyshenkilö:
kansliapäällikkö Risto Hämäläinen, p. 044 7100 217, risto.hamalainen(at)kajaani.fi