Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttaa systemaattista ennakointia osana strategiatyötään sekä tavoite- ja tulossopimuksen valmistelua. Ennakointi tapahtuu strategisen vuosikellon mukaisesti. Ennakointia koordinoi KAMKin johtoryhmä ja sitä tehdään poikkialaisissa kehittämisryhmissä sekä osaamisalueilla/asiantuntijapalveluissa tiimi- ja työryhmäkokouksissa sekä vuosittain käytävissä ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluissa.

Organisaation ennakointi liittyy strategian kehittämiseen, toimenpideohjelman ja toimintasuunnitelman päivittämiseen.  Ennakointi liittyy KAMKin koulutuksen, aluekehitystoiminnan ja TKI-toiminnan  kohdentamiseen ja kehittämiseen.  Omassa ennakointityössä KAMK hyödyntää valtakunnallisia ja alueellisia tietovarantoja (mm. OKM,tilastokeskus, TEM, ELY-keskus, Kainuun liitto, Arene) sekä itse tehtyjä kyselyitä ja tutkimuksia.  Ennakointityön tuloksena KAMK tuottaa tietoa syntyneistä korkeakoulututkinnoista ja osaamisesta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sekä alueellisesta kehitystoiminnasta.

KAMK on jäsenenä maakunnallisen ennakointi- ja seurantaryhmässä sekä osallistuu mm. Kainuun liiton, Kajaanin kaupungin ja Kainuun ELY-keskuksen yhteistyöverkostoihin.  Kansallisesti KAMK toimii Arenen, OKM:n, ammattikorkeakoulujen osaamisaluekohtaisten ryhmien toiminnassa.

Kajaanin ammattikorkeakoulun ennakoinnin vastuuhenkilöt:
osaamisaluejohtaja Heli Itkonen, p. 044 7101 447, heli.itkonen(at)kamk.fi
laatupäällikkö Teija Sievänen, p. 044 7101 237, teija.sievanen(at)kamk.fi