Kainuun SOTE

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ennakointityö koostuu kolmesta, toisiinsa liittyvistä osa-alueista. Ensimmäinen on toimintaympäristön analysointi ja yhteistyö kansallisella tasolla, joka tarkoittaa mm. EU -direktiivien tuomat normit ja muutokset, kansallisen lainsäädännön muutokset, STM:n kansalliset linjaukset ja kehittämisohjelman mukaiset toimenpiteet ja suunnitelmat, hoidon porrastus/ohjeistus ERVA alueella/suunnittelu Pohjois-Suomen alueella, yhteistyö THL:n ja muiden tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kanssa, AVI (mm. alkoholiohjelman seuranta).

Toinen on väestön palvelutarpeen ennakointi, joka perustuu tällä hetkellä pääasiassa toteutuneeseen toimintaan ja tilastoihin; mm. väestörakenne ja -määrä, sairastavuus (trenditieto), (sairaudet, päihde- ja mt indikaattorit, rikollisuus), muistisairaiden määrä valtakunnassa, hyvinvointi- ja terveyserot, Late ja ATH – tutkimukset, kouluterveyskyselyt (ennakoivat nuorison käyttäytymistä ja suuntaa näin toimintaa).

Kolmantena on organisaation sisäisen toiminnan arviointi ja ennakointi, esim. henkilöstötarve (henkilöstön ikärakenne, ammattirakenne ja määrä), toimintatavat ja –mallit (palveluresurssien suuntaamisen arviointia resurssien kohdentamiseksi mm. ennaltaehkäisyyn vai korjaamiseen, laitos- vai avohoitoon), tutkittuun tietoon perustuvaa toiminnan suuntaamista; kehittäminen ja laatutyö.

Kainuun SOTE tekee ennakointiyhteistyötä alueen kuntien kanssa, esimerkiksi perussopimus ja järjestelmissuunnitelma, hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus sekä kuntakierrokset. Kuntien lisäksi yhteistyötä tehdään palvelutuottajien, paikallisten koulutusorganisaatioiden, maakuntaliiton ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kainuun SOTE tuottaa yhteiseen ennakointiin arviointia väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ja tulevaisuudesta, palvelutarpeen ennakointia ja henkilöstötarpeen ennakointia.

Kainuun SOTEn ennakoinnin yhteyshenkilöt:

kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, p. 044 7100 862, marita.pikkarainen(at)kainuu.fi
hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo, p. 050 436 883, marjo.huovinen-tervo(at)kainuu.fi
sosiaali- ja terveydenhuollon vs. erikoissuunnittelija Kristiina Taskinen, p. 044 7100 852, kristiina.taskinen(at)kainuu.fi