Kainuun liitto

Ennakointi on keskeinen osa Kainuun liiton toimintaa. Aluekehityslaissa maakunnan liiton tehtäväksi on määritelty alueellisen ennakoinnin koordinaatio. Lain mukaan maakunnan liitto vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä sekä vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta.

Alueelliseen ennakointiyhteistyöhön Kainuun liitto osallistuu koordinoimalla ennakointi- ja seurantaryhmän toimintaa, tuottamalla ennakointiportaaliin tilastotietoa sekä asiantuntijanäkemystä esimerkiksi väestökehityksestä ja muuttoliikkeestä, kuntataloudesta ja kuntien kehityksestä laajemmin.

Kainuun liiton ennakoinnin vastuuhenkilö:
aluekehitysasiantuntija Jouni Ponnikas
p. 040 5740 804, jouni.ponnikas(at)kainuu.fi