Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE-toimisto

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ovat hallinnollisesti samaa organisaatiota ja niiden tehtävät ja palvelut tukevat useita samoja päämääriä ja tavoitteita. Tämän takia myös niiden ennakointityö on organisoitu yhteen. 

ELY-keskuksessa ja/tai TE-toimistossa ennakoidaan ja analysoidaan elinkeinojen ja yritysten, työmarkkinoiden, toimialojen, aluetalouden, toimintaympäristön, infra- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä sekä ympäristön tilaa. TE-toimisto paneutuu erityisesti työmarkkinoiden toimivuuteen ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Ennakointi tukee substanssitoimintojen ja palvelujen kehittämistä ja varmistaa palvelujen asiakaslähtöisyyden.

ELY-keskus ja/tai TE-toimisto tuottavat Kainuun yhteiseen ennakointiin mm. Alueelliset kehitysnäkymät  -katsauksen, Kainuun työllisyyskatsauksen, Ammattibarometrin,  sähköisen työnhaun ja urasuunnittelun ForeAmmatti-palvelun, Pk-yritysbarometrin sekä työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksia (TKTT).

Kainuun ELY-keskuksen ja Kainuun TE-toimiston ennakoinnin vastuut ja asiantuntijatiedon jakajat:

Koordinaatio ja ennakoinnin kehittäminen
erikoissuunnittelija Leena Meriläinen, p. 029 502 3570, leena.merilainen(at)ely-keskus.fi

Työvoima- ja koulutustarpeet
erikoissuunnittelija Leena Meriläinen, p. 029 502 3570, leena.merilainen(at)ely-keskus.fi

Työmarkkinoiden toiminta ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
palvelujohtaja Kirsi Hämäläinen, p. 0295 039044, kirsi.hamalainen(at)te-toimisto.fi

Maaseutu ja energia
kehittämispäällikkö Juha Määttä, p. 0295 023 574, juha.maatta(at)ely-keskus.fi

Ympäristön tila
yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 0295 023 856, kari.pehkonen(at)ely-keskus.fi