Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA

Aikuis- ja täydennyskoulutusapalvelut AIKOPAn ennakoinnissa noudatetaan Oulun yliopiston toiminnanohjauksen vuosikelloa ja Kajaanin ammattikorkeakoulun strategisen johtamisen vuosikelloa sekä yksikön omaa toiminnan toteuttamisen vuosikelloa, joka sisältää ennakoinnin.

AIKOPAssa hyödynnetään C&Q -osaamisenhallintajärjestelmää yritysten, yhteisöjen ja julkisten organisaatioiden osaamistarpeiden ennakoinnissa, joka toteutetaan yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa. AIKOPA osallistuu  Kainuun ELY-keskuksen vetämään Opinraitti-työryhmän toimintaan, joka toimii alueellisena elinikäisen ohjauksen työryhmänä.  Työryhmässä on mukana myös Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun TE-toimisto, Kaukametsän Opisto ja Kianta-Opisto. AIKOPAlla on omia osaamisen ennakoinnin verkostoja opetus- ja kasvatusalan tarpeisiin kuten Kainuun kuntien opetusalan yhdyshenkilöt ja varhaiskasvatuksen VAKA-rinki. AIKOPA on mukana maakunnallisen ennakointi- ja seurantaryhmässä sekä jäsenenä Kainuun koulutusasiain neuvottelukunnassa.

Aikuis – ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn ennakoinnin vastuuhenkilö:
johtaja Tuula Honkanen, p. 040 575 9242, tuula.honkanen(at)aikopa.fi