Yhteistyö

2014-11-24 14.57.37_verkosto

Maakunnallinen ennakointi – ja seurantaryhmä vastaa Kainuun ennakointiyhteistyön koordinaatiosta sekä seuraa maakunnan tilaa ja ennakoi tulevaa kehitystä. Ryhmän jäsenet toimivat oman organisaationsa ennakoinnin yhteyshenkilöinä. Kainuun liitto koordinoi työryhmän toimintaa.

Kainuun ennakoinnin toimintatapa muodostuu ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatioiden roolien ja vastuun sopimisesta, foorumi ja – asiantuntijaryhmätyöskentelystä sekä Kainuun kehitystä koskevan ennakointitiedon kokoamisesta vuorovaikutteiseen ennakointiportaaliin.  Toimintatapaa rakennetaan 31.7.2015 saakka yhteistyössä Kainuun ennakointihankkeen kanssa.

Ennakointi – ja seurantaryhmän yhteyshenkilö:
aluekehitysasiantuntija Jouni Ponnikas
p.040 5740 804, jouni.ponnikas(at)kainuu.fi

Ennakointiverkosto

Ennakointiverkostolla tarkoitetaan ennakointi- ja seurantaryhmää sekä sen tukena toimivaa ennakointitiimiä. Ennakointiverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan tulevaa toimintaa yhdessä. Ennakointitiimi vastaa kuiskintaa.fi-sivuston sisällön päivittämisestä.

Ennakointiverkoston tulevaa suunnittelemassa

Ennakointiverkoston kesäkokous 5.6.2014: mistä ennakointiyhteistyö syntyy?

Ennakointi-  ja seurantaryhmä

Kainuun ELY-keskus: Anne K. Ristioja, Osmo Ohtonen, Juha Määttä ja Kari Pehkonen
Kainuun TE-toimisto: Tiina Veijola
Kainuun Etu Oy: Antti Toivanen
Kajaanin yliopistokeskus: Vesa Virtanen
Kainuun sote: Marita Pikkarainen ja Marjo Huovinen-Tervo
Kajaanin ammattikorkeakoulu: Heli Itkonen
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Aikopa: Tuula Honkanen
Kainuun ammattiopisto: Raimo Sivonen
Kainuun liitto: Jouni Ponnikas (koollekutsuja), Pentti Malinen, Heimo Keränen ja Paula Karppinen
Kainuun kunnat: Seppo Rajala ja Risto Hämäläinen
Kainuun yrittäjät: Pekka Ojalehto ja Timo Leppänen

 

Ennakointitiimi

Kainuun ELY-keskus: Anne K. Ristioja, Osmo Ohtonen, Juha Määttä, Kari Pehkonen ja Seija Kemppainen
Kainuun TE-toimisto: Kirsi Hämäläinen
Kainuun Etu Oy: Tuomo Tahvanainen
Kajaanin yliopistokeskus /Aikopa: Kaisa Ottavainen-Nurkkala
Kainuun sote: Marja-Liisa Ruokolainen ja Kristiina Taskinen
Kajaanin ammattikorkeakoulu: Teija Sievänen
Kainuun ammattiopisto: Petra Tolonen
Kainuun liitto: Jouni Ponnikas (koollekutsuja), Sirpa Törhönen ja Paula Karppinen
Kainuun kunnat: Tuula Romppainen ja Tuula Heikkinen

Ennakoinnin vuosikello

Ennakoinnin vuosikelloon on koottu ennakointi- ja seurantaryhmän ja ennakointiverkoston kokousajat seuraavalle vuodelle helpottamaan toiminnan suunnittelua.

 • to  29.1.klo 13-15: ennakointi- ja seurantaryhmä
 • to 18.2.klo 9-11: ennakointi- ja seurantaryhmä
 • to 18.3.klo 9-11:  ennakointi- ja seurantaryhmä
 • to 16.4. klo 13-15: ennakointi- ja seurantaryhmä
 • to 7.5. Kainuun tulevaisuusfoorumi
 • to 11.6. klo 9-11: ennakointiverkosto – syksyn 2015 suunnittelu
 • to 20.8. klo 9-11: ennakointi- ja seurantaryhmä
 • to 17.9. klo 9.11: ennakointi- ja seurantaryhmä
 • to 15.10. klo 9-11: ennakointi- ja seurantaryhmä
 • to 19.11. klo 9-11: ennakointi- ja seurantaryhmä
 • to 10.12. klo 9-11: ennakointiverkosto – kevään 2016 suunnittelu

Ennakointityön kuvaukset

Tutustu ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatioiden ennakointityön kuvauksiin. Jokaisen organisaation ennakointityö on erilaista pohjautuen niiden perustehtävään.

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE-toimisto
Kainuun liitto
Kainuun SOTE
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin kaupunki
Kajaanin yliopistokeskus

Teema- ja tulevaisuusfoorumit

Ennakointi- ja seurantaryhmä hyödyntää työssään maakunnassa toimivien teemafoorumien tuottamaa tietoa ja organisoi tulevaisuusfoorumeja.  Lue lisää foorumitoiminta – sivulta.

 

Kuvituskuva: Ennakoivan työotteen koulutus 24.11.2014, Seija Kiiskilä / Futures Garden