Väestönmuutosten ennakkotiedot Kainuussa 2016

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Kainuun väkiluku vuoden 2016 lopussa oli 74790.

Vuoden 2016 aikana väestö väheni Kainuussa 534 henkilöllä (ks. kuva 1). Kainuun kunnista ainoastaan Paltamossa väestönlisäys oli positiivinen. Erityisesti Kainuun väestöä ovat vähentäneet ikärakenteesta johtuva korkea kuolleisuus ja alhainen syntyvyys sekä muutto maakunnasta pois.

 

Kuva 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot Kainuussa 2016 (Tilastokeskus 24.2.2017).

vaestokainuu2016