postilaatikot_flickr_12.6.2014_1000X400

Kuva: Antti Kyllönen (CC BY-NC 2.0)

Yhdessä uudistuvat, luovat ja osaavat kainuulaiset

Kainuu-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi pysäyttää pitkään jatkunut väestön väheneminen. Tälle sivulle on koottu tilastotietoa maakunnan väestön kehityksestä. Tilastoaineistojen lisäksi sivustolla on teemaa käsitteleviä artikkeleita.

Suosittelemme käyttämään uusimpia selainversioita tietoturvallisuuden ja toimivuuden vuoksi. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.
Väestön muutoksiin liittyvät artikkelikirjoitukset ja ajankohtaiset tiedotteet:
 Väestön muutosten ennakointi ja seuranta:

Kainuun väestökehityksen seurantaa ja ennakointia tehdään alla olevien indikaattoritietojen avulla.
Kainuun liiton verkkosivuilta löytyy muuta väestöön liittyvää tilastoaineistoa.

Kainuun väestönkehitys

Kainuun väkiluku kasvoi sotien jälkeen aina 1960-luvun puoliväliin asti ja oli suurimmillaan 196o-luvun alussa noin 100 000 henkeä. 1960-luvun puolivälin jälkeen väestömäärä on vähentynyt kaikissa Kainuun kunnissa paitsi Kajaanissa, jossa väestö alkoi vähentyä vasta 1990-luvulla. Väestö on vähentynyt erityisesti Kehys-Kainuun kunnissa. 2000-luvun aikana väestö on vähentynyt Kainuussa 10946 asukaalla (vuoden 2000 85736 asukkaasta vuoden 2016 74790 asukkaaseen). Vaalan väestö ei ole mukana näissä luvuissa.

kainuun-vaestokehitys-1960-2016_kuva

Väestönkehitys Kainuussa vuonna 2015 osa-alueittain:

vaestonkehitys_2015

Lähtömuuttajat Kainuusta iän mukaan vuonna 2014 (15 – 24 vuotiaat ovat suurin Kainuusta lähtijöiden ryhmä (44%) ja 25 – 34 vuotiaat ovat toiseksi suurin ryhmä. (22%):

lahtijatkainuustaianmukaan_2014

Tulomuutossa korostuvat nuoret ja työikäiset. Luokiteltaessa Kainuuseen vuonna 2014 muuttaneet iän mukaan havaitaan, että 15 – 24 vuotiaat ovat suurin Kainuuseen tulijoiden ryhmä (38%) ja 25 – 34 vuotiaat ovat toiseksi suurin ryhmä (21%):

kainuuseenmuuttaneet_ianmukaan_2014

 

 

 

Lataa taulukko:

Väestönmuutosten ennakkotiedot 2016 Kainuun kunnissa

Väestökehitys Kainuussa 1960-2015 ( xls)

 

Kainuun negatiivisen väestönkehityksen on aiheuttanut sekä alhainen syntyvyys että maakunnasta pois suuntautunut muutto.
Maakunnasta poismuuttajissa suurimpina ryhminä ovat olleet nuoret ja työikäiset. Tämä on vanhentanut Kainuun väestön keski-ikää ja alentanut syntyvyyttä. Näin ollen muuttoliikkeen ohella myös luonnollinen väestön kehitys on alentanut väestön määrää.
Lataa taulukko: Väestönmuutokset Kainuussa kuukausittain 2014-2016(xls)

Väestön ikä- ja sukupuolirakenne:

Erityisen haasteelliseksi Kainuun väkirakenteen tekee vanhusväestön suuri osuus maakunnassa. Vuoden 2015 lopussa Kainuussa oli 75 324 asukasta, joista 37 774 miehiä ja  37 550 naisia. Alle 14-vuotiaita oli vain 10 835, 15 – 64 -vuotiaita 45 698 ja yli 65-vuotiaita peräti 18 791 henkilöä. Keskeinen tehtävä Kainuun tulevien vuosien kehittämisessä on saada maakuntaan lisää lapsia, nuoria ja työikäisiä.

Väestö iän ja sukupuolen mukaan Kainuussa v. 2015:

Väestö iän ja sukupuolen mukaan Kainuun kunnissa v. 2015:

Lataa tiedostoVäestön ikärakenne (pdf)

Lataa taulukko: Väestön ikärakenne 2015 (xls)

Väestöennuste 2015 iän ja sukupuolen mukaan Kainussa v. 2035:

Kainuu 2035

Väestöennuste 2015 iän ja sukupuolen mukaan Kainuun kunnissa v. 2035:

Lataa tiedosto: Väestöennuste kunnittain (pdf)

Lataa taulukko:Väestöennuste kunnittain 2015-2040 (xls)

Väestötavoitteet

Kainuu-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että väkiluku kääntyy kasvuun vuoteen 2035 mennessä. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan väkiluku sen sijaan jatkaa tasaista laskuaan ja Kainuun kunnat arvioivat väkiluvun pysyvän lähellä nykytasoa.

Väestötavoitteet_Kuiskintaa

Lue lisää: Kainuun väestöennuste -raportti 19.7.2013 (pdf)

Vanhushuoltosuhde

Vanhushuoltosuhde 2013

Lisää aiheesta

Kuntien avainluvut

Tilastokeskuksen kuntien avainluvut -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista. Kunnat aakkosittain -sivun valmiiden taulukoiden lisäksi voit vertailla haluamiesi kuntien tietoja tietokannassa sekä tutkia aineistoa kuvioiden ja karttojen muodossa. Tilastotiedot on esitetty vuoden 2014 aluejaon mukaisesti. Siirry karttasovellukseen.

Lataa taulukko Kainuun kuntien avainluvut (xls)

Tiedon lähteitä

Kainuun liitto: tilastot

Kainuun liiton tilastosivuille on koottu tuorein saatavilla oleva tilastotieto Kainuun maakunnan kehityksestä eri teemoissa.

Tilastokeskus

Tilastokeskuksen verkkopalvelu

Tilastokeskus tarjoaa tietokantoja ja indikaattorikokoelmia, kartta- ja paikkatietopalveluita, avointa dataa, palveluja ja aineistoja tutkijoille, neuvontaa ja erityisselvityksiä.

Suomen Kuntaliitto

Kunnat.net

Kunnat.net on kuntatiedon keskus internetissä, johon on koottu keskeiset kunta-alan tiedot ja palvelut.

 

Findikaattori.fi

Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa.

Väestö-sivun yhteyshenkilö:

Jouni Ponnikas, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto
jouni.ponnikas(at)kainuu.fi