avaimet_16.6.2014_1000X400

 

Kuva:Pete (CC BY 2.0)

Toimivat alueelliset työmarkkinat ja osaavaa työvoimaa

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) seuraavat ja ennakoivat alueen työllisyyttä, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitystä sekä niiden kohtaantoa.  Kainuun maakuntastrategiassa tavoitetilaksi on asetettu työpaikkojen määrän lisääminen ja työllisyysasteen kohottaminen siten, että ero koko maahan kaventuu. Tälle sivulle on koottu tilasto- ja ennakointitietoa Kainuun työllisyydestä, työvoiman kysynnästä (työpaikoista) ja tarjonnasta (työvoimasta).

Suosittelemme käyttämään uusimpia selainversioita tietoturvallisuuden ja toimivuuden vuoksi. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.
Työllisyyteen liittyvät artikkelikirjoitukset ja ajankohtaiset tiedotteet:
Työllisyyden ennakointi ja seuranta:

 

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys ELY-keskusalueiden ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Alla olevalta linkkisivulta löytyvät myös yhteenvetokartat alueittain.

 Alueelliset kehitysnäkymät

Työllisyys

Kainuun työllisyyskatsaus kuvaa työttömyyden ja työmarkkinoiden kehitystä. Työllisyyskatsaus on Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kuukausittain työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapalvelujen viimeaikaisesta kehityksestä. Katsauksen tilastot perustuvat työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) asiakaspalvelurekisteriin. Kunkin kuukauden työllisyyskatsaus julkistetaan seuraavan kuukauden loppupuolella etukäteen vahvistettujen julkistamispäivien mukaisesti.

Kainuun työllisyyskatsaus

Toimiala Online -tietopalvelu

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Toimiala Online -tietopalvelussa päivitetään tilastoja ja ennusteita mm. yritystoiminnasta, talouden ja työllisyyden kehityksestä.

Myös yksityiskohtaisemmat työnvälitystilaston tiedot on saatavissa Toimiala Online -tietopalvelusta:

www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.

Työllisyys- ja työttömyysaste Kainuussa ja koko maassa (Tilastokeskus)

Työttömyyttä seurataan Suomessa kuukausittain kahdella eri tilastolla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu otantaan ja työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto TE-toimistojen asiakasrekisterin tietoihin. Työvoimatutkimuksen ja Työnvälitystilaston työttömyysluvut poikkeavat toisistaan, mikä johtuu tilastointiperusteiden eroista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus noudattaa sen sijaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja EY:n tilastoviraston Eurostatin käytäntöjä.

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus saman ikäisestä väestöstä. Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta.


Nuorten työttömyysasteesta ei ole Kainuun osalta tietoa vuosilta 2017-19.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen arvion keskeisten ammattien kehitysnäkymistä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Ammattibarometri

Yritysten kokemia rekrytointiongelmia selvitetään Tilastokeskuksen toteuttamien työnantajahaastattelujen avulla. Rekrytointiongelmat kuvaavat sitä, kuinka suuri osuus työvoimaa hakenista toimipaikoista on kokenut työvoiman saatavuusongelmia.

Rekrytointiongelmat

 

 

Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa 17.3.2015 Tarja Peitsaho, Kainuun ELY-keskus

Tiedon lähteet

ELY-logo

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ajankohtaiset tiedot Kainuun työllisyystilanteesta ja viimeaikaisesta kehityksestä saat kuukausittain julkistettavasta

Kainuun työllisyyskatsauksesta.

Kainuun työllisyyskatsaus kuvaa työttömyyden ja työmarkkinoiden kehitystä. Työllisyyskatsaus on Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kuukausittain työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapalvelujen viimeaikaisesta kehityksestä. Katsauksen tilastot perustuvat työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) asiakaspalvelurekisteriin. Kunkin kuukauden työllisyyskatsaus julkistetaan seuraavan kuukauden loppupuolella etukäteen vahvistettujen julkistamispäivien mukaisesti.

Työttömyyden lähiajan ennakoitu kehitys.

Alueelliset kehitysnäkymät

 

ForeAmmatti 

ForeAmmatti –palvelu auttaa työnhaussa ja urasuunnittelussa. ForeAmmatti on sähköinen palvelu, joka on tarkoitettu työnhakijoille, ammatinvaihtoa harkitseville ja kouluista valmistuville. Palvelu tarjoaa alueellista tietoa yli sadasta ammatista, myös Kainuun alueelta. ForeAmmatista löytyy helposti ja nopeasti tietoa ammatin osaamisvaatimuksista, avoimista työpaikoista ja niiden sijainnista, ammatin palkkatasosta sekä ammatin kilpailutilanteesta nyt ja muutaman vuoden kuluttua.

 

Findikaattori.fi

Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla. Palvelun ovat toteuttaneet Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa.

Työllisyys -sivun yhteyshenkilö:

Anne Ristioja, johtava asiantuntija, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
anne.k.ristioja(at)ely-keskus.fi