Tukea yrittäjien omistajanvaihdoksiin Kainuussa

Yritysten omistajanvaihdoksiin on saatavissa Kainuussakin apua

Suomen yrittäjistä kolmannes on tällä hetkellä vähintään 55-vuotiaita. Näistä noin 74 000 yrittäjästä yli 90 % luopuu yritystoiminnasta vuoteen 2020 mennessä ja loputkin sitten aikanaan. Ikääntyvistä yrittäjistä vain alle joka neljännellä on jatkaja tiedossa. Kainuun tilanteeseen suhteutettuna tämä tarkoittaa sitä, että Kainuussa on lähimmän viiden vuoden kuluessa 800-900 yrittäjää luopumassa yritystoiminnasta ja vastaavasti ilman jatkajaa heistä on tällä hetkellä yli 600. Vastaavasti tämä tilanne koskee Kainuussa yli 3000 työpaikkaa em. yrityksissä. Yritysten toiminnan jatkuvuuden takaaminen on näin ollen erittäin tärkeää.

Kainuussakin omistajanvaihdosten tukemiseen ja edistämiseen on kiinnitetty huomiota. Kainuun Etu Oy:n toteuttamassa mutta kaikkien keskeisten kainuulaisten toimijoiden yhteisessä voimainponnistuksessa, Kasvua Kainuuseen –hankekokonaisuudessa, omistajanvaihdosten edistäminen on yksi toiminnan kolmesta keskeisestä osa-alueesta. Kolmevuotinen hankekokonaisuus käynnistyi tämän vuoden alussa.

Omistajanvaihdosten edistämistoimet jaetaan usein neljään eri vaiheeseen: tietoisuuden herättäminen, omistajanvaihdoksen suunnittelu, omistajanvaihdoksen toteuttaminen ja omistajanvaihdoksen jälkeinen vaihe. Nämä kaikki osa-alueet kuuluvat kiinteästi Kasvua Kainuuseen –hankekokonaisuuteen.

Hanke perustaa alueelle omistajanvaihdoksiin neuvontapalvelun, jonka avulla omistajanvaihdokset voidaan hoitaa hallitusti. Helposti lähestyttävä alueellinen matalan kynnyksen neuvontapiste, joka antaa perusneuvontaa erityisesti omistajanvaihdoksiin liittyen, on tärkeä osa toimivaa omistajanvaihdospalvelujen kokonaisuutta. Neuvontapisteen tehtävänä on myös pitää alueella omistajanvaihdos näkyvillä ja aktivoida siihen liittyviä toimenpiteitä ja palveluiden kehittämistä. Hanke tukee puolueettomasti sekä ostaja- että myyjäosapuolia. Se järjestää omistajanvaihdostilaisuuksia ja on mukana yrityksen ja uuden yrittäjän tukemisessa koko omistajanvaihdosprosessin eri vaiheissa matkalla kohti kasvun polkua. Käytettävissä on myös ulkopuolisia asiantuntijoita omistajanvaihdoksen eri vaiheisiin. Hankkeen toimien tuloksena alueelle luodaan ja vakiinnutetaan omistajanvaihdoksien toimintamalli eri toimijoiden kesken.

Palvelun ja toiminnan tarpeellisuus on tullut erittäin hyvin esille jo toiminnan alkuvaiheessa. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu, että vuosittain mukaan tulee 30 yritystä, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen. Elokuuhun mennessä omistajanvaihdosprosesseja on kuitenkin käynnistynyt tai toteutettu jo yli 40. Omistajanvaihdokseen liittyviä asiakaskontakteja on vastaavasti ollut kaikkiaan n. 65 kpl. Luvut ja kokemukset tältä ajalta osoittavat, että asia on todellakin hyvin ajankohtainen Kainuussa tällä hetkellä.

Omistajanvaihdokset tapahtuvat kolmella eri tavalla. Joissakin tapauksissa jatkaja löytyy oman perheen sisältä. Tämän lisäksi jatkaja voi löytyä yrityksen sisältä sen työntekijöistä tai sitten jatkaja on yrityksen ulkopuolinen ostaja. Kasvua Kainuuseen -hankkeeseen mukaan tulleista suurin osa tapauksista on ollut sellaisia, joissa kyseessä on ulkopuolinen ostaja. Muutamassa tapauksessa näistä on ostaja ollut jossain vaiheessa aiemmin töissä ko. yrityksessä. Oman perheen sisältä jatkaja on näistä yrityksistä noin joka neljännessä. Yhteydenottoja hankkeeseen on tullut myös kainuulaistaustaisilta yksityishenkilöiltä, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan Kainuusta jonkin yrityksen, jos kohdalle sattuu kiinnostava tapaus.

Arvonmääritys ja myyjän korkea hintapyyntö ovat ostajien näkökulmasta yleensä suurimmat ongelmat omistajanvaihdosprosessissa. Myös Kainuussa yrityksen arvonmääritys on ollut se osa-alue, jossa useimmiten käytetään ulkopuolista asiantuntija-apua. Asiantuntijan tekemä puolueeton ja realistinen arvio on yleensä hyvä lähtökohta jatkoneuvotteluille.

Kaikkein eniten omistajanvaihdospalveluita tarvitsevat pienimmät ja heikoimman oman asiantuntemuksen omaavat yritykset. Isommilla yrityksillä on usein vahvempi asiantuntijaverkosto saatavilla omistajanvaihdosten tukena. Kainuussa suurin omistajanvaihdosjärjestelyssä mukana oleva yritys työllistää runsaat 30 henkilöä. Keskimäärin henkilöiden määrä näissä yrityksissä on ollut 4-5. Omistajanvaihdokset koskevat siis hankkeessa mukana olleissa yrityksissä 150-200 työpaikka Kainuussa.

Omistajanvaihdoksen prosessit ovat usein pitkiä, jopa vuosia kestäviä. Suunnitelmallisuus takaa parhaan tuloksen. Ikääntyville yrittäjille voikin antaa ohjeen, että asiaa kannattaa alkaa miettimään riittävän aikaisin.

Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden osalta omistajanvaihdosten vastuuhenkilönä toimii Asko Suutari. Omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä häneen.

Lisätietoja asiasta:

Projektikoordinaattori Asko Suutari, puh. 044 551 3854, asko.suutari@kainuunetu.fi

www.kasvuakainuuseen.fi

Artikkelin kirjoittaja:

Ari Kainulainen, projektipäällikkö
Kasvua Kainuuseen -hanke, johdon ja henkilöstön kehittäminen
Growth for Kainuu, Development of management and staff
Kainuun Etu Oy
PL 10, Seminaarinkatu 2, Intelli
FIN-87100 KAJAANI
+358 (0)44 551 4565
ari.kainulainen@kainuunetu.fi