Toimiala Online – tilastoja ja ennusteita kuvina Kainuusta

onlinelogo

Toimiala Online tarjoaa laajan ja ajantasaisen tiedon yritysten ja niiden liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Tiedontuottajina toimivat mm. Tilastokeskus, Suomen Asiakastieto, Tulli, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ETLA, valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Toimiala Onlinen -tietopalvelun käyttö on laajentunut käsittämään mm. keskeisimmät yritystoimintaa ja työllisyyttä sekä alueellista kehitystä kuvaavat indikaattorit automaattisesti päivittyvinä tilastokuvina.

Kainuun ennakointiportaaliin on koottu ja linkitetty Toimiala Onlinesta päivittyviä Kainuun elinkeinoja ja työllisyyttä koskevia kuvia. Kuvien lähdetilastojen päivityksestä vastaa TEM Toimialapalvelu.

Suosittelemme käyttämään uusimpia selainversioita tietoturvallisuuden ja toimivuuden vuoksi. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Kainuussa 2013- ; toimialat yhteensä/valitse toimiala

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset kunnittain Kainuussa 2013- ; valitse kunta

Toimipaikat toimialoittain Kainuussa vuosina 2006-2012 – kaikki toimialat/valitse toimiala

ETLA:n alue-ennuste Kainuu 2011-2017e – valitse muuttuja

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n alue-ennuste Kainuu 2011-2017e – valitse muuttuja

Työlliset toimialoittain Kainuussa 2011-2017e – toimialat yhteensä/valitse toimiala (ETLAn alue-ennuste)

Työlliset Kainuussa 2011-2017e – kasvavat toimialat (ETLAn alue-ennuste)

Työlliset toimialoittain Kainuussa 2011-2017e – muut toimialat (ETLAn alue-ennuste)

Työllisten määrä ennakoinnin tavoiteskenaariossa toimialoittain Kainuussa vuosina 2008-2025. Vuosi 2008 kansantalouden tilinpidon mukainen. (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT)

Työllisten määrä ennakoinnin tavoiteskenaariossa Kainuussa. Kasvavat toimialat vuosina 2008-2025. Vuosi 2008 kansantalouden tilinpidon mukainen. (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT)

Työllisten määrä ennakoinnin tavoiteskenaariossa Kainuussa. Takaisin kasvu-uralle kääntyvät toimialat vuosina 2008-2025. Vuosi 2008 kansantalouden tilinpidon mukainen. (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT)

Työllisten määrä ennakoinnin tavoiteskenaariossa Kainuussa. Muut toimialat vuosina 2008-2025. Vuosi 2008 kansantalouden tilinpidon mukainen. (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT)