Osaaminen KainuussaArkisto

Koronakriisi leikkaa Kainuun matkailusta kolmanneksen tänä vuonna

Kainuussa koronan vaikutukset matkailuun näkyivät ääripäinä maaliskuussa 2020. Kotimaan yöpymisten määrä

Kuntien viikolla uutta tietoa alueiden kilpailukyvystä ja tulevista rahoitusohjelmista

EU:n kuntien viikolla esiteltiin alueiden kilpailukyvyn reseptejä, älykkään erikoistumisen strategioita, ilmastoviisasta

10 tulevaisuuden megatrendiä – Mitä mahdollisuuksia ne luovat?

Tulevaa kehitystä ennakoidaan trendien avulla. Tutustu tässä katsauksessa kymmeneen megatrendiin ja

Koulutusasiainneuvottelukunta kokousti 5.10.2016

Kainuun koulutusasiainneuvottelukunta piti kokouksen 5.10.2016 Kajaanissa.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto vieraili Kainuussa

Koulutusasianneuvottelukunnan materiaaleja

Koulutusasiainneuvottelukunta kokousti

Opiskelijakeskeisyys ja työn opinnollistaminen muuttavat koulutusta

Tuula Rajander, AIKOPA

Ei seisota tumput suorina

Aki Räisänen

Korkeakoulujärjestelmän tulevaisuus

Vesa Virtanen