Hyvinvointi KainuussaArkisto

Ennuste ei ole tavoite – väestön kehitykseen voidaan vaikuttaa

Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä, Väestö ja hyvinvointi, Tulevaisuuskatsaus III / 2015

Visio tulevaisuuden maaseudusta 2025

Marjaana Aarnio, Kaisa Hytönen, Esa Huurreoksa, Timo Hänninen, Minna Jaakkola ja

Katse työllisyyteen – Hyvinvointifoorumi 8.12.2014

Anu Huotari ja Paula Karppinen

Kulttuuri hyvinvointia puolustamassa

Lasse Lyytikäinen

Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat lähipalvelut Kainuussa?

Kuntien ja sote palvelutuottajien toimintaympäristö muuttuu mm. väestö ikääntyy, palvelutarpeet erilaistuvat alueellisesti,

Hyvinvoiva kainuulainen – asiantuntijatyöskentelyn kooste

Mitä on kunnallinen sosiaalipolitiikka sote-uudistuksessa?

Viime vuodet Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat olleet uudistuksen aikaa. Yhtä

Perhekeskuspäivässä uusia ideoita lasten ja perheiden varhaiseen tukemiseen

Helena Saari, Anneli Louhela

Pohdintaa kainuulaisesta työelämästä ja sen tulevaisuudesta

Sirpa Korhonen, Anna-Mari Kynsijärvi ja Sisko Tamminen