Elinkeinot KainuussaArkisto

Kainuun biotuotetehdashanke etenee vauhdilla

Paltamoon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan valmistelua koordinoiva KaiCell Fibers Oy ja Kiinalainen

Kainuussa positiivinen rakennemuutos

Kainuussa vahvistuu positiivinen rakennemuutos. Merkit ovat selvästi näkyvissä.

Kainuu eurooppalaisen bioteollisuusverkoston jäseneksi

Kainuun liitto hyväksyttiin bioteollisuusverkoston (Bio-based Industries Consortium, BIC) kumppanijäseneksi verkoston yleiskokouksessa

BIOETANOLIN TUOTANTO KÄYNNISTYMÄSSÄ KAJAANISSA

Bioetanolin tuontoprosessit kännistymässä, tuotannon laajeneminen lähivuosina mahdollista

Metsäbiotalous merkittävä osa biotaloutta Kainuussa

Metsäbiotalous muodostaa 41 % Kainuun koko biotalouden tuotoksesta

Matkailu on yksi Kainuun aluetalouden kivijaloista

Matkailu korostuu erityisesti Sotkamon taloudessa, selviää Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailututkimuksista

ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAPÄIVÄ 2016 KAJAANISSA ONNISTUI LOISTAVASTI

Itä-Suomen bioenergiapäivä pidettiin Kajaanissa. Esitykset ovat luettavissa ohessa

KAINUUN SUHDANTEET KÄÄNTYNEET POSITIIVISIKSI

Toimialojen liikevaihdot sekä  kaivos- ja metallialan henkilöstömäärät kasvoivat voimakkaasti vuoden 2016 ensimmäisellä

EU:n arktisen tiedonannon toteutus vauhdissa

Keskeistä EU:n arktinen tiedonannon jalkauttamisessa on arktista yhteistyötä tehostava ns. Stakeholders Platform,

Kainuun kärkitoimialojen kehitys tasaista – työpaikkakehitys koko Kainuussa huolestuttavaa

Kainuun suhdannekehitys vuoden 2015 loppuun