Talvivaaran kokonaisvaikutus Kainuussa yhä positiivinen

Kainuun liitto

Talvivaaran kokonaisvaikutus Kainuussa yhä positiivinen ̵ onnistunut yrityssaneeraus toisi yli 300 miljoonaa 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimustulosten mukaan Talvivaaran kaivoksen vaikuttavuus Kainuun aluetalouteen on kääntynyt negatiiviseksi vuosina 2012 – 2013. Kaivoksen kokonaisvaikutus oli vuoden 2013 lopussa silti positiivinen hyvien vuosien 2009 – 2011 ansiosta.  

Kainuun liiton tilaamassa tutkimuksessa arvioitiin Talvivaaran kaivoksen vaikutusta erityisesti Kainuun alueelliseen bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten Kainuulle kävisi eri skenaarioissa, jotka kuvaavat saneerausmenettelyn eriasteista onnistumista. 

Vaihtoehtoisten laskelmien perustana oli arvio nikkelin tuotannon kehittymisestä vuoden 2020 loppuun mennessä yhtiön kahden eri aikoina ilmaiseman tuotantotavoitteen mukaan. Lisäksi on arvioitu kaivosyhtiön velkojen mahdollisen uudelleenjärjestelyn vaikutusta. Arviointitulokset hahmottavat Kainuun aluetalouden sopeutumiskykyä suhteessa kaivosyhtiön yrityssaneerauksen eriasteiseen onnistumiseen.

Skenaariotulosten mukaan Kainuun aluetalous voisi sopeutua kaivoksen lyhytaikaiseen rahoituskriisiin lukuun ottamatta vuosia 2015 ja 2017, jolloin suurimmat velkaerät tulevat maksuun. Tällöin tarvitaan velkojen uudelleenjärjestelyä joko lainojen takaisinmaksuaikaa pidentämällä tai lainojen alaskirjaamisella. Molemmat velkajärjestelyn muodot voisivat helpottaa niitä vuosia, jolloin velkarasitus on korkea tai kasvussa.

Jos Talvivaaran yrityssaneeraus onnistuu kakkosskenaarion mukaisesti ja tuotantotavoite on 30 000 tonnia vuodessa, elintason kasvu Kainuussa voisi olla keskimäärin 1,7 prosenttia yli perusuran. Työllisyys kasvaisi vastaavasti 0,5–0,6 prosenttia. Talvivaaran yrityssaneerauksen onnistuminen lisäisi tulomuuttoa Kainuuseen, jolloin pitkään jatkunut väestön vähentyminen taittuisi.

– Tämä toisi Kainuun alueelliseen BKT:hen yhteensä 310 miljoonan euron lisäyksen vuoden 2020 loppuun mennessä, sanoo tutkimuksen johtaja, professori Hannu Törmä Ruralia-instituutista.

Kaksi muuta arviota, joissa nikkelin tuotannon taso jäisi 15 000 tonniin, toisivat paljon pienemmät elintason ja työllisyyden kasvuluvut. Joinain vuosina työllisyys heikkenisi, joten tulokset edustavat yrityssaneerauksen osittaista onnistumista tai epäonnistumista.

Talvivaaran yrityssaneerauksen suunnittelu etenee kevään 2014 aikana.

Talvivaaran kriisillä on selvät vaikutukset Kainuun työttömyyteen

Kainuun liitto yhdessä ELY-keskuksen ja TE -toimiston kanssa on seurannut Talvivaaran työvoimakehitystä ja sen vaikutuksia Kajaanin seudulla. Talvivaara-yhtiöiden ja sen alihankkijoiden työsuhteista on päätetty viime kesän jälkeen jo lähes 400. Näiden työsuhteiden päättymisen suora vaikutus työttömyysasteeseen on ollut 1,5 prosenttia. Ruralia-instituutin tutkimuksen mukaan kerrannaisvaikutuksineen muutosta huonompaan on ollut 2,0 prosenttia. Vaikka työttömyys on samaan aikaan lisääntynyt koko Suomessa, viimeisten yhdeksän kuukauden aikana Kainuun työttömyys on jälleen kasvanut selvästi korkeammaksi kuin muissa maakunnissa.

Kainuu toipui vuoden 2008 UPM:n paperitehtaan lopettamisesta erinomaisen hyvin. Äkillisen rakennemuutoksen jälkihoito onnistui (esim. Renforsin Ranta), ja monilla yrityksillä (mm. Transtech) toiminta kasvoi. Samaan aikaan Talvivaaran kaivoksen toiminta käynnistyi. Nyt Kajaanin seudulle on kuitenkin tullut uusi äkillinen talousshokki.

Kainuun maakuntaohjelmatyössä mietitään parhaillaan keinoja äkillisten rakennemuutoksen vaikutusten torjumiseen ja muutoksista toipumiseen. Keskeisenä tavoitteena on myös kehittää kestävää kaivannaistoimintaa. Akuutin Talvivaaran kriisin vaikutuksien varalta on käynnistetty eri toimijoiden (mm. ELY -keskus, Kainuun Etu Oy) toimenpiteitä. Lisätoimenpiteitä tarvitaan kuitenkin juuri nyt, kun alkavan EU-ohjelmakauden rahoituksia saadaan odottaa vielä kesän yli.

Julkaisu on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja116.pdf

 

Artikkelikuva: Kainuun liitto