Suurten toimijoiden kehitys näkyy Kainuun talousluvuissa

Kainuun maakunnan suhdannekehitys vuoden 2014 loppuun

Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu ohjelman, jossa Kainuun kehittämisen kärjiksi vuosiksi 2014–2017 on valittu matkailu ja palvelut, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, joilla näiden kehittämisen kärkinä olevien toimialojen kehitystä seurataan. Uutena kokonaisuutena on keväällä 2015 aloitettu biotalouden seuranta. Tuoreimmat Kainuun maakunnan suhdannetiedot ovat toukokuun 2015 lopulta.

Talous kehittyi Kainuussa suotuisasti koko 2000-luvun alun aina vuoden 2007 lopulle asti. Silloin alkoi hiljalleen teollisuuden liikevaihdon lasku, joka päättyi UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen myötä liikevaihdon romahtamiseen vuoden 2009 lopulla. Myös vienti, joka Kainuussa pääasiassa koostui paperiteollisuuden tuotteiden viennistä, laski samalla jaksolla dramaattisesti. Kainuun metsäklusterin liikevaihto ja alan henkilöstön määrä romahtivat vuonna 2008 tapahtuneen UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen jälkeen. Vaikka työpaikkamenetyksiä on saatu pitkälti korjattua, metsäklusterin liikevaihdon ja henkilöstömäärän kokonaismerkitys Kainuun aluetaloudelle ei ole palautunut paperitehtaan lopettamista edeltävälle tasolle.

Matkailun liikevaihdon kehitys junnasi paikallaan, metalli sekä ICT ja elektroniikka vahvistuivat

Liikevaihdon kehitys oli vuonna 2014 positiivista Kainuun maakunnassa kaivannaistoiminnassa, jossa lisäystä edellisvuodesta kertyi 22,1 prosenttia. Nousua vuoteen 2013 nähden oli myös metalliklusterissa (7,4 %) sekä ICT- ja elektroniikkaklusterissa (2,8 %). Edellisvuoden tason alle liikevaihto jäi puolestaan elintarvikeklusterissa (-4,2 %), energiaklusterissa (-3,6 %), biotaloudessa (-2,1 %), metsä- ja puuklusterissa (-1,9 %) sekä matkailuklusterissa (-0.1 %).

Kaivannaistoiminnan työpaikat vähenivät dramaattisesti, metalliklusteri rekrytoi lisää

Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärän kehityksessä näkyvät Talvivaaran vaikeudet, sillä toimialan henkilöstön määrä laski Kainuun maakunnassa peräti 16,5 prosenttia vuonna 2014. Talvivaaran tuotantoyhtiö, Talvivaara Sotkamo Oy, ajautui marraskuussa 2014 konkurssiin. Yhtiön konkurssi jatkuu julkisselvityksenä. Vaikeuksista huolimatta Talvivaara Oy on edelleen Kainuun suurin teollinen työnantaja.

Matkailuklusterissa vähennystä edellisvuoteen nähden oli 2,6 prosenttia, metsä- ja puuklusterissa 2,1 prosenttia, biotaloudessa 1,4 prosenttia, elintarvikeklusterissa 0,9 prosenttia ja energiaklusterissa 0,2 prosenttia. ICT- ja elektroniikkaklusterissa henkilöstömäärä nousi hienoiset 0,2 prosenttia ja selvästi henkilöstömäärä lisääntyi ainoastaan metalliklusterissa muutoksen ollessa 4,1 prosenttia.

Lähteet

Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu 22.05.2015.

Kainuun liitto 23.6.2015.

Suhdannekatsaus kokonaisuudessaan:

SuhdannetiedotKainuu_240615