Kainuun kasvuohjelma vauhdittamaan positiivista rakennemuutosta

Alueellinen arvonlisäys kasvoi parhaiten Kainuussa vuonna 2016. Kasvuohjelma turvaa myönteisen kehityksen jatkumisen.

Kainuussa on jonkin aikaa jatkunut aluetalouden vahva vire, mitä myös tilastokeskuksen tuoreet luvut alleviivaavat. Juuri valmistumassa olevassa Kainuu-ohjelmassa alueen tilanne on tunnistettu. Ohjelman toteutumista tehostamaan laaditaan strateginen tiivistelmä eli Kainuun kasvuohjelma, johon puristetaan maakuntaohjelman strateginen ydin sujuvaan viestinnälliseen muotoon. Kasvuohjelmaa hyödynnetään Kainuun markkinoinnissa, edunajamisessa ja investointien houkuttelussa sekä kasvun vauhdittamisessa ja hallinnassa.

Kainuun voimakas kasvu vaatii yhä enemmän osaavaa työvoimaa. Työvoiman riittävyyden turvaaminen on keskeinen tavoite niin Kainuu-ohjelmassa kuin siitä tiivistettävässä kasvuohjelmassakin. Tavoitteen toteutuminen edellyttää työllisyysasteen nostamista. Lisäksi tarvitaan runsasta mutta hyvin suunniteltua ja hallittua maakuntaan muuttoa kotimaasta ja ulkomailta sekä ketterää ja tuloksellista perus- ja täydennyskoulutusta.  

Alueellinen arvonlisäys vahvinta Kainuussa

Alueellinen arvonlisäys kasvoi kiintein hinnoin mitattuna vuonna 2016 koko maassa mutta selvästi vauhdikkaimmin Kainuussa (Kuva 1). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aluetilinpidon uusiin tietoihin vuosilta 2000-2016.

Kuva 1. Maakuntien arvonlisäyksen kiinteähintainen muutos vuonna 2016, % (Tilastokeskus).

 

Lisätietoja alueellisen arvonlisäyksen kehityksestä lyötyy Tilastokeskuksen sivuilta

Myös työllisyys parantunut Kainuussa parhaiten

Kainuun työttömyys on laskenut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta. Pitkäaikaistyöttömiäkin on neljännes (-25,4 %) vähemmän kuin lokakuussa 2016 ja nuorisotyöttömyys on laskenut huimasti kahdessa vuodessa (2014: 34,4 % -> 2016: 14,4 %). Työttömyyden lasku oli pitkään maan nopeinta, mutta loppuvuotta kohden mentäessä työttömyyden lasku on nopeutunut myös muualla maassa. Työttömyysaste vuonna 2016 oli 10,4 % (koko maa 8,8 %). Edelleen haasteena Kainuussa on kuitenkin sitkeä rakenteellinen työttömyys.

Kainuu-ohjelmassa on otettu rohkeasti tavoitteeksi saavuttaa työllisyysasteessa koko maan taso ja myöhemmin päästä työllisyysasteeltaan korkeimpien maakuntien joukkoon. Työllisyysaste Kainuussa vuonna 2016 oli 62,7 % (koko maa 68,7). Lisäksi miesten ja naisten työllisyysasteessa on merkittävä ero (miehet 59,6 %, naiset 66,1 %). Kainuun matalle työllisyysasteelle on leimallista eläkeläisten (13 % 18-64-vuotiaista) suuri osuus. Sillä on merkitystä, kun ajatellaan keinoja työllisyysasteen nostamiseksi.