Pohjois-Ruotsin kaivos- ja rakennusprojekteista töitä myös Kainuuseen

Pohjois-Ruotsin suurissa kaivos- ja rakennusprojekteissa on paljon liiketoimintamahdollisuuksia myös kainuulaisille yrityksille.

Pohjois-Ruotsin Kiirunassa ja Jällivaarassa on lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia myös kainuulaisille teollisuuden palveluyrityksille. Pohjois-Ruotsissa käynnistyy ja laajenee useita kaivoksia lähivuosina. Vuosien 2016 – 2019 aikana Kiirunassa ja Jällivaarassa toteutetaan samaan aikaan kahden kaupungin uudelleenrakentaminen. Yksistään Kiirunassa toteutettava rakentamisen ensimmäinen vaihe sisältää alue- ja julkisen rakentamisen lisäksi muun muassa satojen asuntojen, liiketilojen sekä mittavan torinalusparkin rakentamisen.

Urakat eivät aina tarkoita lähtemistä ”repputöihin” Pohjois-Ruotsiin, vaan ne tuovat myös tuotetilauksia kainuulaisille yrityksille. Kainuun Sanomat (7.9.2015.) kertoo, että esimerkiksi kajaanilainen Teräsasennus Mankinen Oy valmisti ruotsalaisille 30- ja 100-kuutioisia vaahdotuskennoja. Näitä Metso Minerals Swedenin tilaamia kennoja käytetään metallien irrottamiseen prosessiliuoksesta. Lyhyttä toimitusaikaa edellyttäneeseen tilaukseen kyettiin vastaamaan, kun kainuulaiset yritykset yhdistivät voimansa. Kennojen kumivuoraukset teki Kajaanin Rautamiehet Oy ja kuljetuksesta vastasi kajaanilainen Tema Trans Ky.

Kainuun Sanomien (7.9.2015) mukaan Pohjois-Ruotsin kaivosteollisuuteen investoidaan rajusti. Ruotsin valtion omistama rautamalmin louhintaan erikoistunut kaivosyhtiö Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) on investoimassa lähivuosina 1,2 miljardia euroa kolmeen avolouhokseen Mertaisen Svappavaarassa. LKAB:n miljardi-investoinnin arvioidaan kasvattavan työvoiman tarvetta aliurakoinnissa 500 – 700 hengellä. Tällä hetkellä yhtiö työllistää suoraan 4 200 henkeä ja aliurakoinnin kautta arviolta 11 500 henkeä.

Kainuun Edun toteuttaman Kainuun kaivosalan aktivointihankkeen yritysverkostossa mukana oleville yrityksille ollaan rakentamassa Pohjois-Ruotsin kaivosten tarjouspyyntöjen kohdentamispalvelua. Hankkeessa myös etsitään kainuulaisyrityksille kontakteja aliurakointiketjuista. Suomessa rakentaminen on taantumassa, mutta Pohjois-Ruotsissa rakennetaan paljon. Näille markkinoille pääsy on kainuulaisille yrityksille tärkeää.

 

Lähteet:

http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/kainuuseen-toita-ruotsin-kaivoksilta/

http://www.kainuunetu.fi/fi/d4881e53-c37b-4044-8984-7237775988ff/4259dd7e-3e1e-40af-969b-48cf0e2f4aa0