Perhekeskuspäivässä uusia ideoita lasten ja perheiden varhaiseen tukemiseen

Helena Saari, Anneli Louhela

Perhekeskukset ovat olennainen osa lapsiperheiden lähipalveluja ja palveluverkkoa

Perhekeskukset ovat nykyaikainen tapa tukea lapsiperheiden sujuvaa arkea ja järjestää perheiden tarvitsemat palvelut. Kainuussa perhekeskukset ja perheasemat ovat olennainen osa Kainuun kuntien lasten ja perheiden palveluja. Kainuun soten alueella jokaisessa kunnassa on perhekeskuksia, joihin on koottu lapsiperheiden lähipalvelut yhteen. Perhekeskukset ovat myös osa ehkäisevää lastensuojelua.

Kainuun haasteet ja onnistumiset

Kainuun alueen haasteita lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa ovat koko maata yleisempi lasten ja aikuisten sairastavuus. Vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta kainuulaiset lapsiperheet tukeutuvat hieman koko maata yleisemmin lastensuojelun palveluihin. Viime vuosina erityisesti lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet erittäin nopeasti ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Myönteistä on erityisesti se, että lapsiperheiden tuen tarpeisiin on viime vuosina kyetty vastaamaan erityisesti lapsiperheiden perhetyötä ja kotipalvelua kehittämällä. Samanaikaisesti lapsiperheiden palveluissa on yhä enemmän siirrytty palveluiden verkostomaiseen järjestämiseen, jonka tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja lapsiperheille saumaton palvelukokonaisuus ja oikea-aikainen apu. Palvelukokonaisuuden rinnalla on kehitetty pitkäjänteisesti yksittäisten asiakas- tai potilasryhmien hoitopolkuja, kuten raskaana olevien päihdeäitien ja vanhempien tukemisen toimintamalleja.

Uusia ohjelmia ehkäisevään työhön

Perhekeskusten lisäksi vanhemmuuden tukemiseksi on hyödynnetään kansainvälisiä ohjelmia. Yksi tällainen on kannustavan vuorovaikutuksen malli (ICDP), joka on ehkäisevään työhön soveltuva lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen ohjelma. Taustalla oleva perusajatus on yksinkertainen: paras keino auttaa lapsia, on heidän vanhempiensa ja kasvattajien tukeminen. Ohjelman avulla on mahdollista tukea ja vahvistaa vanhempien ja kasvattajien myönteistä vuorovaikutusta lapsiin. Käytännössä tällöin vahvistetaan vanhempien ja työntekijöiden kykyä kohdata lapsi häntä kunnioittaen. Kannustavan vuorovaikutuksen mallista on Suomessa kokemuksia esimerkiksi Kotkasta ja  Paraisilta.

Tulevaisuuden haasteita

Kuntalaisten sosiaaliset ongelmat tai kuntalaisten väliset terveyserot eivät poistu sosiaali- ja terveyspalveluilla. Perhekeskusten rinnalle tarvitaan järjestöjen ja paikallisten yhteisöjen synnyttämää hyvinvointia. Tulevaisuudessa perhekeskusten ja perheasemien toiminnassa tarvitaan yhä enemmän vertaistoimintaa, järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ja kaikille avoimia arjen tuen palveluja.

Perhekeskusten kehittämistarpeita ja uusia malleja vanhemmuuden tukemiseen pohdittiin Kajaanissa järjestetyssä perhekeskuspäivässä 11.4.2014, johon osallistui yli 40 henkilöä. Kehittämispäivän järjesti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja päivässä oli mukana terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija (FT, VTM) Marjatta Kekkonen (kuvassa).

 

Lisätietoja perhekeskuspäivästä

perhetyön päällikkö Helena Saari
puh. 044 710 0375
perheneuvolan sosiaalityöntekijä Anneli Louhela
puh. 044 777 3040

 

THL:n erityisasiantuntija Marjatta Kekkonen
puh. +358 2952 47401

 

Lisätietoa ICDP-ohjelmasta Suomessa, ks. http://www.icdp.info/europe/finland

Lisätietoja Kainuun perhekeskuksista http://sote.kainuu.fi/perhekeskukset

Kuva: Anneli Louhela