Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta perustaa Kajaaniin biojalostuksen professuurin

Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan perustetaan modernin biojalostamon mittauksiin keskittyvä professuuri ja tutkimusryhmä, jotka aloittavat työskentelyn 1.9.2018. 

 

 

Professori ja tutkimusryhmä työskentelevät ensisijaisesti Kajaanin yliopistokeskuksessa

Kainuussa on kehitetty määrätietoisesti biotalouden liiketoimintaekosysteemejä, joita rakennetaan erityisesti  veturiyritysten tai muiden toimialavetureiden ympärille. Hyvä esimerkki liiketoimintaekosysteemistä on Renforsin Ranta, yritysalue, Kajaanissa. Alueella on noin 30 teollisuus- ja palvelualojen yritystä ja noin 600 työpaikkaa. Alueelle kehitetään metsäbiotalouden liiketoimintaekosysteemiä ST1 tuotannon ympärille erityisesti tuotannon sivuvirtojen jalostuksen kehittämiseksi. Kajaanin biojalostuksen professuuri ja tutkimusryhmä tukevat ST1 ympärille Renforsin rantaan vahvistuvaa biotalouden yritystoimintaa. Samoin Paltamoon suunnitteilla olevaan biotuotetehtaaseen integroidaan alusta asti biofuture factory –konseptin mukainen liiketoimintaekosysteemi, jossa keskeistä on kaikkien tuotannon sivuvirtojen täysimääräinen hyödyntäminen.

Metsäbiotalouden liiketoimintaekosysteemeissä ei kuitenkaan rajauduta yksittäisiin teollisuusalueisiin, vaan sivuvirtoja jalostavat yritykset voivat hyödyntää koko Kainuussa syntyvät sivuvirrat. Ekosysteemien kehittämisellä vahvistetaan yritysten mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota ja robotisaatiota, keinoälyä ja 4. teollista vallankumousta laajemmin. Näin Kainuun elinkeinotoiminnan aluetaloudellinen vaikuttavuus ja lisäarvo voidaan moninkertaistaa: taloudellinen lisäarvo ja osaamispääoma vahvistuvat.

Professuurin perustamista valmisteltaessa on kartoitettu laajasti kainuulaisten yritysten tarpeita. Niiden pohjalta professuurin pääalana ovat biotalouden tuotantoprosesseihin liittyvät on-line -mittaukset erityisesti puupohjaisten materiaalien valmistuksessa.

Uuden professuurin ja tutkimusryhmän rahoittajana Kainuun liiton, Kajaanin kaupungin ja St1 Renewable Energy Oy:n lisäksi on Valmet Automation Oy. Oulun yliopisto ja teknillinen tiedekunta osoittavat strategista rahoitusta hankkeeseen. Luonnonvarakeskus panostaa myös alan tutkimustoimintaan Oulussa.

Lisätietoja:

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/51584