OECD:n Pohjoisia harvaanasuttuja alueita koskevasta tutkimuksesta ensimmäisiä tuloksia

 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on valmistellut laajaa tutkimusta Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimmista maakunnista. Tutkimus valmistuu alkuvuodesta 2017, mutta ensimmäisiä tuloksia on jo julkistettu. Mukana tutkimuksessa oli yhteensä 14 maakuntaa, Suomesta Itä- ja Pohjois-Suomen alue mukaan luettuna Kainuu. Alueen maakunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkostossa, NSPA:ssa (Northern Sparsely Populated Areas).

Pohjoiset harvaanasutut alueet ovat muuttumassa geopoliittisesti ja taloudellisesti yhä tärkeämmiksi sekä omille mailleen että Euroopan unionille. NSPA-alueet sijaitsevat Euroopan syrjäseuduilla ja yhdistävät Euroopan sekä arktiselle alueelle että itäiselle Venäjälle. Muuttuva ilmasto, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä Venäjä-suhteiden muutokset vaikuttavat alueiden poliittiseen ja taloudelliseen maisemaan. Kestävä kehitys on avainroolissa alueiden strategisten uhkien ja mahdollisuuksien käsittelemisessä. NSPA-alueita yhdistää muun muassa pohjoinen ilmasto, runsaat luonnonvarat, vahvat uusiutuvan energian mahdollisuudet sekä pitkät etäisyydet markkina-alueilta ja maakuljetuksen korkeat kustannukset.

OECD on julkistanut tiivistelmän tutkimuksen keskeisimmistä suosituksista ja tuloksista NSPA Policy Highlights -dokumentissaan. OECD esittää NSPA-aluetta koskevia politiikkasuosituksia niin EU, kansallisilla, kuin aluetasolla.

Koko NSPA aluetta koskien korostetaan, että NSPA alueen luonteenomaiset pysyvät haitat tulee huomioida myös tulevaisuudessa niin kansallisessa kuin EU:n tason päätöksenteossa. NSPA-alueen kehittämisessä on tärkeää lujittaa jo olemassa olevia yhteistyöfoorumeita. On tärkeää edelleen kehittää ja lujittaa kansallisen ja alueellisen tason hallintoja ja niiden yhteensovittamista.

Suomen kansallisissa suosituksissa korostetaan Itä- ja Pohjois-Suomen kasvun tueksi, että liikenneverkostoa on parannettava, palvelutuotannon innovaatioita on kehitettävä sekä yrittäjyydelle ja innovaatiolle on saatava lisätukea. Samoin käynnissä olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa on OECD:n mukaan huomioitava alueiden itsehallinon riittävyys.

OECD:n Policy Highlights -dokumentti kokonaisuudessaan:

OECD:n aluekatsaukset: Pohjoiset harvaan asutut alueet (2016)