Metsäbiotalous merkittävä osa biotaloutta Kainuussa

Metsäbiotalous muodostaa 41 % Kainuun koko biotalouden tuotoksesta

Metsäbiotalouden työpaikkojen osuus kaikista biotalouden työpaikoista on Kainuussa noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna, selviää Tapio Oy:n tekemästä tutkimuksesta. Metsäbiotalouden suhteellinen osuus on Kainuun taloudesta suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Metsäbiotalouden toimialoista korostuvat puunkorjuu ja keruutuotteet. Ne tuovat 45 % metsäbiotalouden arvonlisästä ja 54 % työllisyydestä. Suurin työllistäjä on puunkorjuu ja keruutuotteet yli tuhannella työpaikalla ja toiseksi suurin puutuoteteollisuus miltei viidellä sadalla työpaikalla. Puunkorjuun ja keruutuotteiden suuri rooli selittyy Kainuussa tapahtuvalla vähäisellä metsäbiotalouden tuotteiden jalostuksella. Viimeisten vajaan kymmenen vuoden ajan maakunan ulkopuolelle jalostettavaksi vietävän puun osuus Kainuussa hakatusta puusta on kasvanut.  Kainuun metsien kasvu ja puumäärä ovat nyt suuremmat kuin koskaan aikaisemmin, mutta hakatusta raakapuusta (3 milj.m³/v) noin 1,8 milj.m³/v (60%) viedään jalostettavaksi maakunnan ulkopuolelle. Työpaikkoja syntyy, jos ja kun jalostusta Kainuuseen saadaan lisää.

Metsäbiotalouden osuus Kainuun työllisyydestä on 6 %. Se on kaksinkertainen luku verrattuna maakuntien keskiarvoon. Kaiken kaikkiaan metsäbiotalouden työpaikkamäärä on pudonnut vuoden 2008 UPMn paperitehtaan lopettamispäätöksen jälkeen noin 1000 työpaikalla. Tilanteeseen on Kainuussa havahduttu ja metsäbiotalouden investointeja maakuntaan hankitaan kovaa vauhtia. Toteutuneilla ja toteutumassa olevilla ja tulevilla investoinneilla kadotettuja työpaikkoja hankitaan takaisin.

Tapio Oy:n tekemän tutkimuksen Kainuuta käsittelevä osuus, Kainuun metsäbiotalous:

kainuu-metsabiotaloudenmerkitysk

Koko Tapio Oy:n Metsäbiotalouden arvoketjut -tutkimuksen loppuraportti:

metsabiotalouden_arvoketjut_raportti