Kuntaliiton maakuntapäivä Kajaanissa 9.5.2017

Kainuun kunta-asioiden ajankohtaiskatsaus pidettiin Kajaanissa. 

Maakuntien liitot ja Suomen Kuntaliitto ovat perinteisesti järjestäneet kunta-asioiden ajankohtaistilaisuuden vuosittain kuntien ylimmälle johdolle ja maakunnallisille yhteistyökumppaneille. Pääaiheina Kainuun kuntapäivässä olivat kunta-maakunta-yhdyspinta, Kuntaliiton strategian esittely, maakuntien ja kuntien talouden laskennan tulokset, maakunnan ja kuntien yhteistyö Kainuussa sekä Kainuun maakuntaohjelman strategiset haasteet.

Tilaisuuden esitykset:

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2017/maakuntien-verotusoikeuden-toteuttamisvaihtoehdot-ja-vaikutukset-selvitettava

www.kuntaliitto.fi/maakuntatilaisuudet

Kainuun maakuntaohjelman strategiset haasteet_090517_Jouni_Ponnikas

Uudistuvat kunnat maakunnat ja Kuntaliitto_090517 Timo Reina

Maakunnan ja kuntien yhteistyö Kainuussa_090517_Pentti Malinen