Kuiskintaa.fi – ennakointia Kainuussa avoimesti ja yhteistyössä

Mari Niskanen

Kainuun ennakointiportaali, kuiskintaa.fi tarjoaa alueen kehittämisessä mukana oleville asiantuntijoille työkalun jakaa ja käyttää alueen kehityksen kannalta oleellista tietoa suunnittelutyössä ja päätöksenteon tukena.

Kuiskintaa.fi -portaalissa seurataan Kainuu-ohjelman, eli vuoteen 2035 tähtäävän maakuntasuunnitelman ja lyhyemmän aikavälin 2014- 2017 maakuntaohjelman toteutumista.

Ennakointi on tulevaisuuden kehitystä koskevan tiedon hakemista ja yhteisen näkemyksen tuottamista ja tiedon hyodyntämistä päätöksenteossa.

Kainuun liiton lakisääteisenä tehtävänä on koordinoida ennakointiyhteistyötä maakunnan alueella ja nykyaikaiset viestinnän sovellukset antavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä avoimesti, vuorovaikutteisesti ja laajassa yhteistyössä. Kuiskintaa-portaalin asiantuntija-artikkelit käsittelevät tulevia muutoksia Kainuussa monesta näkökulmasta, ja kenellä tahansa on mahdollisuus jättää oma kommenttinsa kyseiseen aiheeseen liittyen.  Portaalin kautta saa tietoa tulevista kehittämisyhteistyön foorumeista, toimialakohtaisista muutoksista, väestön kehityksestä, kuntien tilasta, ympäristöstä, työllisyyden kehityksestä, osaamistarpeista, koulutuksesta ja hyvinvoinnista. Sivustolla pohditaan trendejä, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen ja skenaarioita, joihin eri päätökset ja toimenpiteet saattavat johtaa.

Kuiskintaa -portaalin sivuille on kerätty aiheittain tilastotaulukoita ja kuvia maakuntastrategian kannalta oleellisimpien indikaattoreiden kehityksestä ja mahdollisista ennusteista.

Mari Niskanen

projektisuunnittelija, Kainuun ennakointihanke

Artikkelikuva: Pixhill