Koulutusasiainneuvottelukunta kokousti

Kainuun koulutusasiainneuvottelukunta piti kokouksen 15.12.2015. Kokouksessa pohdittiin, miten Kainuun Barentsin puheenjohtajuusohjelman tutkimuksen ja koulutuksen teeman tavoitteet saadaan muutettua konkreettisiksi toimenpiteiksi sekä miten Kainuun koulutus- ja tutkimustoimijat voivat hyödyntää Kainuun vuosien 2015-2017 puheenjohtajuutta Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa. 

Kokouksen muistio ja kokouksessa pidetyt esitykset:

Muistio 15.12.2015

Barentskeskus_MH

NPA_ohjelma_2014-2020_PK_JP

Kainuu_Barents_PJ_kausi_2015_17

Kainuu_Barents_PJ_kausi_2015_17