Koulutusasiainneuvottelukunta kokousti 5.10.2016

Kainuun koulutusasiainneuvottelukunta piti kokouksen 5.10.2016 Kajaanissa.

Kokouksen aluksi pidettiin lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ja kapeikkojen arviointityöpaja, johon osallistui myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. OPHn käynnistämä ja ELY-keskusten koordinoima alueiden lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ja kapeikkojen arviointi on jatkumoa ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa toteuttamaan alueelliset kehitysnäkymät -katsaukseen. Työpajan jälkeen jatkettiin koulutusasiainneuvottelukunnan kokouksella.

Ohessa kokouksen muistio ja muistion liitteenä kokouksessa pidetyt alustukset:

koulutusasiain_nk_kokous_5_10_-16_poytakirja

liite1_lyhyen-aikavalin-osaamistarpeiden_arviointitausta_koulutusasiain-nvk_5-10-2016

liite2_aikoennakointi_oph_jouni_koulutus_nvk_5-10-2016