Kaivokset kasvun kärjessä Kainuussa – myös metsäklusterin kehitys vahvaa

Vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä yritysten henkilöstömäärät kasvoivat kaikilla ja liikevaihto lähes kaikilla toimialoilla Kainuussa.

Kaivostoiminnan liikevaihto kasvoi yli 63 ja metsä- ja puuklusterin reilut 16 prosenttia

Kainuun maakunnan alueen eri toimialaklustereiden vuoden 2018 alkupuolen suhdanteet ovat erittäin positiiviset. Kaivannaistoiminnan liikevaihdon kasvu jatkui vahvana ollen ensimmäisellä vuosipuoliskolla 63,2 prosenttia. Metsäalan liikevaihto on lähtenyt hyvään kasvuun ja on noussut toiseksi eniten Kainuun kärkitoimialoista. Metsä- ja puuklusterin liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia edellisvuodesta ja biotalouden 8,1 prosenttia. Elintarviketoimialaklusterissa liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia, ICT- ja elektroniikkaklusterissa 5,2 prosenttia, matkailuklusterissa 3 prosenttia ja energiaklusterissa 1,6 prosenttia. Metallialalle tyypillinen suhdannevaihtelu näkyy liikevaihdossa; edellisvuoden kasvu kääntyi 15,5 prosenttia miinukselle vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Kuva 1. Elinkeinoklustereiden liikevaihdon kehitys Kainuussa 2010-2017. Estimaatit perustuvat vuoden 2015 vuositasoon. (Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2018 syksy).

Matkailun henkilöstömäärä kasvoi eniten ja kaivannaistoiminnan kasvu tasaantui

Kainuun maakunnan henkilöstömäärä kasvoi kaikilla seurattavilla toimialoilla vuoden 2018 alkupuolella. Matkailuklusterissa henkilöstömäärä kasvoi 11,2 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Yli kymmenen prosentin kasvuun pääsi myös ICT- ja elektroniikkaklusteri 8,8 prosentin kasvullaan. Myös elintarvike-klusterin henkilöstömäärä kasvoi selkeästi 7,1 prosenttia. Sekä metsä- ja puuklusterin että metalliklusterin henkilöstömäärät kasvoivat molemmat 5,5 prosenttia. Biotaloudessa kasvua oli 4 prosenttia ja energiaklusterissa 3,6 prosenttia. Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärän kova kasvu hiipui vuoden alkupuoliskolla verrattuna vuoteen 2017. Kasvua oli enää 1,6 prosenttia.

Kuva 2. Elinkeinoklustereiden henkilöstömäärän kehitys Kainuussa 2010-2018 heinäkuu. Vuosiestimaatit perustuvat vuoden 2016 vuositasoon. (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2018).

Kainuun kärkitoimialat seurannassa

Kainuun maakuntahallitus ja -valtuusto ovat loppuvuodesta 2017 hyväksyneet  Kainuu maakuntaohjelman, jossa Kainuun yritystoiminnan kehittämisen kärjiksi vuosiksi 2018–2021 on valittu matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus (Asiakaskohtainen suhdannepalvelu) tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, jotka seuraavat näiden kehittämisen kärkinä olevien toimialojen kehitystä. Lisäksi seurataan kaikkien alojen suhdannetietoja koko Kainuussa ja Kainuun kuntien alueella. Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Suhdannetiedot ulottuvat vuoden 2018 kesäkuun loppuun.

Laskennan pääasiallisena lähteenä käytetään Verohallinnon kausiveroaineistoa, joka kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset ja säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat. Laskennan tietolähteinä käytetään lisäksi Tilastokeskuksen myyntitiedustelua sekä yritysrekisteriä. Henkilöstömäärä-indikaattorilla tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä.

Jouni Ponnikas & Henna Sormunen, Kainuun liitto

Kainuun kesäkuun 2018  loppuun ulottuva suhdannekatsaus kokonaisuudessaan:

Kainuun suhdannetiedot joulukuu 2018