Kainuussa vauhditetaan data-analytiikan hyödyntämistä yrityksissä

CSC-tieteen tietotekniikan keskus oy käynnistää Kajaanissa Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeen, jossa vahvistetaan kainuulaisten yritysten valmiuksia hyödyntää data-analytiikkaa.

Kainuun maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.4.2018 myöntää CSC-tieteen tietotekniikan keskus Oy:lle EU:n aluekehitysrahoitusta (EAKR)  kaksivuotiseen  Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeeseen, jolla pureudutaan alueen kannalta keskeisiin kehittämisongelmiin. Paikalliset yritykset haluavat kehittää analytiikan käyttöä, mutta tarvittavia ympäristöjä ja osaamista on rajallisesti. Kajaanin ammattikorkeakoulu kehittää hankkeen kautta data-analytiikan yritysyhteistyötä ja opetusta. Kajaanissa toimiva CSC-tieteen tietotekniikan keskus luo analytiikan yritysyhteistyötä ja ympäristöjä. Hankkeessa tehdään analytiikan käyttöönottoon suoraviivainen prosessi, jossa alueen yritykset kokeilevat nopeasti, mitä data-analytiikka voisi heille tarjota, ja voivat tämän jälkeen käynnistää analytiikkaan hyödyntämisen.

Neljäs teollinen vallankumous mullistaa yritysten toimintaympäristön

Data-analytiikka on osa neljättä teollista vallankumousta. Niitä hyödyntämällä yritykset voivat vahvistaa kilpailukykyään. Hankkeessa toteutetaan data-analytiikan pilottiprojekteja ainakin 3 yrityksen kanssa, työpajoja 10-15 yrityksen kanssa. Lisäksi viestinnällä tavoitetaan vielä suurempi määrä yrityksiä. Hankkeessa käynnistettävä data-analytiikan kiihdyttämö voi poikia yrityksiin uusia ja tehokkaampia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka muuten vaatisivat yrityksiltä merkittävää alkupanostusta ja osaamista.

CSC on toiminut pitkään data-analytiikan alueella ja auttanut aluksi tutkijoita sekä myöhemmin julkisia toimijoita hyödyntämään analytiikkaa ja laskennallisia menetelmiä toiminnassaan. Yrityksen Kajaanin datakeskus aloitti varsinaisen toimintansa vuonna 2013. Datakeskustoiminta on ollut Kajaanin toimipisteen painoalue, mutta viimeisen vuoden ajan Kajaaniin on luotu myös data-analytiikan ympärille keskittyvää toimintaa. Tähän liittyen CSC on rakentanut yhteistyöverkostoja ja paikallista osaamiskeskittymää sekä liittynyt mukaan Kainuun CEMIS-yhteistyöhön.

Kainuussa etsitään uusia tapoja hyödyntää data-keskuspalveluja 

Teknologiateollisuus on linjattu Kainuun maakuntaohjelmassa 2018-2021 yhdeksi elinkeinotoiminnan kärkialaksi. Digitalisaatio on yksi merkittävimmin yhteiskuntaan vaikuttavista murroksista. Teknologiateollisuuteen lukeutuva ICT- ja elektroniikkaklusteri on digitalisaation ytimessä.

Kainuun älykkään erikoistumisen 2018–2021 painopisteissä painotetaan teknologiateollisuuden ja mittaustekniikan ympärille syntyviä innovaatioita. Edelleen läpileikkaavina teemoina ovat kehitystä vauhdittavien teknologiasovellusten tuominen tuotekehitykseen ja valmistukseen sekä robotiikan, automaation, data-keskuspalvelujen, tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen. Data-analytiikka avaa loistavia tulevaisuuden näkymiä, sillä se mahdollistaa aivan uudenlaisten tietojärjestelmien rakentamisen ja automaatioon perustuvien ratkaisujen luomisen.

Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeen kokonaiskustannusarvio 346 000 €, johon on myönnetty EAKR-rahoitusta 240 000 €. Tämän lisäksi hankkeessa on yritysten ja Kajaanin kaupungin rahoitusta.

*Artikkelikuva: Kajaanin AMK