Kainuuseen maaseudun innovaatioryhmä

Kainuussa toimii maatalouden innovaatioihin, älykkäisiin mittauksiin karjan ruokinnassa ja terveydessä, keskittyvä maaseudun innovaatioryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi marraskuussa 2017 kolme uutta innovaatioryhmää. Näistä yksi toimii Kainuussa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön ja ProAgria Kainuun vetämänä. Alkutuottajina innovaatioryhmässä on kahdeksan kainuulaista maaseutuyrittäjää. Lisäksi ryhmässä on asiantuntijoina ohjelmistoja ja verkkopalveluja maatiloille tuottava MTech Digital Solutions Oy, rehunäytteenottokairoja valmistava Semes Oy, ProAgrian valtakunnallinen ruokinnan ja automaatiolypsyn asiantuntija sekä paikallisten eläinlääkäreiden edustaja.

Kuva 1. Älyrehu-toimintamalli (Kuva: Kajaanin yliopistokeskus)

Innovaatioryhmät ovat EU:n komission lanseeraama toimintamalli, eurooppalainen innovaatiokumppanuus, jolla vahvistetaan maaseudun yritystoiminnan tuotekehitystä ja innovatiivisuutta. Maaseudun innovaatioryhmät eli EIP–ryhmät ratkovat alkutuotannon ongelmia, mikä parantaa maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja tehokkuutta. Innovaatioryhmän toiminnassa yhdistyy alan yrittäjien käytännön osaaminen ja asiantuntijoiden tieto. 

Ruoan tuotannon innovaatiot on yksi Kainuun älykkään erikoistumisen strategian painopiste. Innovaatioryhmän saaminen alueelle on tavoitteena myös Kainuun alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa sekä Kainuun biotalousstrategiassa.  Maa- ja metsätalousministeriön hakuun osallistui 36 ideaa. Yhdeksän karsittiin toiselle kierroksella ja näistä rahoitettiin kolme ryhmää ja Kainuu oli yksi niistä.

Lisätietoja:

EIP-AGRI

http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/node/49555

https://kainuu.proagria.fi/

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/