Kainuun yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti

Vuoden 2017 ensimmäisellä puolikkaalla yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti, mutta henkilöstömäärä maltillisemmin

Liikevaihto kasvussa – matkailu 2010-luvun korkeimmalla tasolla

Kainuun maakunnan alueen eri toimialaklustereita tarkasteltaessa ajanjaksolla tammi-kesäkuu 2017 voimakkainta liikevaihdon kehitys oli edellisen vuoden tapaan kaivannaistoiminnassa. Liikevaihto kasvoi 90,5 prosenttia tammi-kesäkuussa 2017 vuotta aiemmasta. Kehitys oli vahvaa myös metalliklusterissa, jossa liikevaihto kohosi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 27,2 prosenttia. Elintarvikeklusterissa liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,2 prosenttia, ICT – ja elektroniikkaklusterissa 8,4 prosenttia, matkailuklusterissa 4,3 prosenttia, metsä- ja puuklusterissa 1,4 prosenttia ja biotaloudessa 4,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Ainoastaan energia-klusterin liikevaihto supistui hieman (3,5 prosenttia) ja biotalouden pysyi kuta kuinkin samalla tasolla. 

Kaivos-, metalli- sekä metsä- ja puuklusteri palkkasivat tekijöitä – matkailussa henkilöstö väheni

Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2017 tammi-kesäkuussa ICT- ja elektroniikkaklusterissa 3,7 prosenttia, metalliklusterissa 2,0 prosenttia, metsä-ja puuklusterissa 1,1 prosenttia ja kaivannaistoiminnassa 12,2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Kainuun elintarvikeklusterissa henkilöstömäärän kehitys pysyi vuoden 2017 tammi-kesäkuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Energiaklusterissa henkilöstömäärä vähentyi 6,7 prosenttia, matkailuklusterissa 1,4 ja biotaloudessa 1,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Matkailussa ongelmana säilyy edelleen se, että alan liikevaihto kasvaa, mutta henkilöstömäärä ei.

Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa

Liikevaihdon kehitys oli vuonna 2016 positiivista Kainuun maakunnassa kaikilla toimialaklustereilla. Voimakkainta kehitys oli kaivannaistoiminnassa ja metalliklusterissa (kuva 1). Henkilöstömäärän seurantatiedot ulottuvat vuoden 2017 puoleen väliin. Myös henkilöstömäärä kasvoi vahvimmin kaivannaistoiminnassa, mutta myös metalli-, ICT ja elektroniikka- sekä matkailuklusteri kasvattivat hieman henkilöstömääräänsä vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (kuva 2).

Kuva 1. Elinkeinoklustereiden liikevaihdon kehitys Kainuussa 2010-2016 (euroestimaatit). (Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017).

Kuva 2. Elinkeinoklustereiden henkilöstömäärän kehitys Kainuussa 2010-2017 1.puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017).

Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (18.12.2017) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu ohjelman, jossa Kainuun kehittämisen kärjiksi vuosiksi 2018–2021 on valittu matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus (Asiakaskohtainen suhdannepalvelu) tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, jotka seuraavat näiden kehittämisen kärkinä olevien toimialojen kehitystä. Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Tuoreimmat suhdannetiedot ulottuvat kesäkuun 2017 loppuun. Laskennan pääasiallisena lähteenä käytetään Verohallinnon kausiveroaineistoa, joka kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset ja säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat. Laskennan tietolähteinä käytetään lisäksi Tilastokeskuksen myyntitiedustelua sekä yritysrekisteriä.

Suhdannetilastoinnissa käytetty Liikevaihto sisältää sekä kotimaan liikevaihdon että vientiliikevaihdon. Liikevaihtoon ei sisälly arvonlisäveroa. Tilastoinnissa käytetyllä henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä. Henkilöstömäärä kuvaa siis tehtyjä henkilötyövuosia. Henkilöstömäärä ei siis ole sama käsite kuin työpaikka, jossa jokaisen työllisen henkilön on ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan.

Kainuun suhdannekehitys erittäin myönteistä

Kainuun aluetaloudessa jatkuu edelleen vuonna 2015 alkanut myönteinen suhdannekehitys. Kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitystrendi on kasvava.

Kuva 3. Kaikkien toimialojen liikevaihdon suhdannekehitys Kainuussa 2000-2017 1.puolivuosi (Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2017).

Tilastokeskuksen tietokantoihin kootut työpaikkatiedot ovat saatavilla vuoteen 2015 asti.  Tilastokeskus tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja Kainuu ohjelman kärkitoimialojen kehityksestä sekä liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksestä Kainuun kuntien alueella ja näistä tuoreimmat tiedot ulottuvat vuoden 2017 heinäkuuhun. Myönteinen suhdannekehitys näkyy Kainuun kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kasvuna.

Taulukko 1. Yksityisten ja julkisten työnantajien henkilöstömääräestimaatit Kainuun kuntien alueella 2010 – 2017 (heinäkuu) (Tilastokeskus 2017).

Kainuun suhdannekatsaus joulukuu 2017

Kainuun suhdannekatsaus 12/2017, joka sisältää Kainuun kärkitoimialoihin liittyvien klustereiden tuoreimmat suhdannetiedot sekä suhdannekehityksen Kainuun kunnissa, on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä:

Kainuun suhdannekatsaus joulukuu 2017