Kainuun työmarkkinoilla on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana merkittävää myönteistä kehitystä

Tähän katsaukseen on kerätty kuntakohtaista kehitystä kuvaavaa aineistoa vuosilta 2010-17 työttömyyden kehityksestä, TE-toimiston palveluista, avoimista työpaikoista ja yrityskannan rakenteesta.

Kirjoittaja Osmo Ohtonen
Työvoima-asiantuntija, Kainuun ELY-keskus

Alkaneet työttömyydet tammi-kesäkuu 2017

Virtavarantokaavio kuvaa työttömiksi joutuneiden henkilöiden etenemistä palveluihin, avoimille työmarkkinoille, työvoiman ulkopuolelle tai työttömyyden pitkittymistä työttömyyden kestettyä alle 3 kk, 3 – 6 kk, 6 – 12 kk, 12 – 24 kk tai yli 24 kk.

 • Kainuu, 15-24 -vuotiaat, yli 55-vuotiaat
 • koulutuksen mukaan: perusaste, keskiaste, korkea-aste
 • TE-toimiston palvelulinjoittain: 01 työnvälitys- ja yrityspalvelut, 02 osaamisen kehittämispalvelut, 03 tuetun työllistymisen palvelut
 • kunnittain

Pitkäaikaistyöttömät – vähintään 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä olleet

TE-toimiston aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevat asiakkaat 2010-17

 • Kainuu
 • palvelulinjat: 01 työnvälitys- ja yrityspalvelut, 02 osaamisen kehittämispalvelut, 03 tuetun työllistymisen palvelut
 • kunnittain

Työllistetyt työllistämisen lajin mukaan 2017

Työttömät työnhakijat TE-toimistossa 2010-17

 • kunnittain
 • seutukunnittain

Työttömien työnhakijoiden ikärakenne

 • työttömät kunnittain ja seutukunnittain tammi-marraskuu 2017
 • työttömien ikärakenne, alle 25-vuotiaat kunnittain 2010-17
 • työttömät kunnittain tammi-marraskuu 2017

Alueella asuvan työvoiman ikärakenne

 • Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Suomi
 • seutukunnittain miehet ja naiset

Työikäinen väestö 2009-16

 • Kainuu: työikäinen väestö, työvoima, työlliset, työttömät, työvoimaan kuulumattomat

TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat ja niiden täyttyminen 

Virtavarantokaavio kuvaa työpaikkojen täyttymistä, täyttöprosessia, peruuntumista ja täyttymättä jäämistä avoinna olon keston mukaan: alle 2 vkko, 2 vkko – 1 kk, 1 kk – 2 kk, 2 kk -. 3 kk, yli 3 kk

 • Kainuu, kunnittain
 • toimialoittain – B kaivostoiminta ja louhinta, C teollisuus, F rakentaminen, G tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus, N hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, Q terveys- ja sosiaalipalvelut 

Yrityskanta päätoimialoittain 2016

 • seutukunnittain, kunnittain

Yritysten liikevaihto ja henkilöstö / toimipaikka 2014