Kainuun Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelma

Kainuun Etu Oy, Metsäkeskus ja Kajaanin yliopistokeskus käynnistivät Kainuun Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman

Kainuun Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmisteluhanke (MetsäBio) on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Hanke koostuu kolmesta pääteemasta: 1) metsäekosysteemipalvelut ja biomassan tuotanto, josta vastaa Suomen metsäkeskus Kainuu, 2)mekaanisen ja kemiallisen jalostuksen liiketoiminta, josta vastaa Kainuun Etu Oy, 3) Uusiutuva energia, josta vastaa Kajaanin yliopistokeskus.
Kaikki teemat toteutetaan yhteistyössä toimialan yritysten kanssa. Konkreettisessa kasvuohjelmassa etsitään keinoja puun ja muiden luonnonvarojen jalostamiseksi korkealuokkaisiksi vientituotteiksi vahvistamalla olemassa olevia yrityksiä ja luomalla uusille innovatiivisille yrityksille edellytyksiä tehdä kannattavaa liiketoimintaa.
Kasvuohjelmassa tunnistetaan, ideoidaan ja konkretisoidaan hankkeiksi keskeiset Kainuun biotalousstrategian tavoitteet ja kehittämiskohteet, joilla voidaan luoda kannattavaa kasvua ja näin työpaikkoja metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian alueelle Kainuuseen. Hanke kestää syyskuun 2016 loppuun.
Lisätietoja:
Timo Karjalainen: timo.karjalainen@oulu.fi