Kainuun ennakointihanke 2013-2015

Loppuraportti

Kainuun ennakointihankkeen tavoitteena oli luoda ennakoinnin toimintatapa Kainuuseen, kehittää ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali.Kehittämistyötä tehtiin tiivissä yhteistyössä ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatioiden kanssa. Hanke päättyi 31.7.2015.

Kainuun ennakointihanke_2013-2015 (pdf)