Kainuun ennakoinnin vuosikello ja prosessikaavio

Kainuun ennakoinnin ja seurannan prosessit on kuvattu ennakoinnin vuosikellossa ja prosessikaaviossa.

Ennakoinnin ja seurannan prosessit etenevät vuosittain seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla. Toimintaa koordinoi Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä.

Aikajana_final

Ennakointi- ja seurantaryhmään kuuluvat: Kainuun liitto (puheenjohtaja), Kainuun ELY-keskus, Kainuun TE-toimisto, Kainuun Etu Oy, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun SOTE, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Aikopa, Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin koulutusliikelaitos, Kainuun kuntien edustajat, Kainuun yrittäjät.

Ryhmä seuraa maakunnan tilaa ja ennakoi tulevaa kehitystä. Ryhmän jäsenet toimivat ennakoinnin yhteyshenkilöinä omaan organisaatioonsa. Ennakointiyhteistyön foorumeina toimivat esim. ryhmän kokoukset, ennakointiseminaarit, -työpajat sekä tulevaisuusfoorumit. Kokoava ennakointi- ja seurantatyön foorumi on tämä Kainuun ennakointiportaali (kuiskintaa.fi), joka on vuorovaikutteinen Kainuuta koskevan ennakointitiedon ja -keskustelun areena.

Seuraavassa Kainuun ennakoinnin prosessikaaviossa on havainnollisesti esitetty ennakointi- ja seurantaryhmän asema Kainuun liitossa, sen yhteistyöyhteydet sekä ennakointi- ja seurantatiedon kulku maakunnassa.

prosessit

 

Alla olevan linkin takaa aukeavassa esityksessä on kuvattu Kainuun ennakoinnin toimintamallit: Kainuu_ennakoinnin toimintamallit_10.3.2016

Kainuun ennakoinnin toimintamallit esiteltiin alue-ennakoijien kansallisessa seminaarissa Tampereella 10.3.2016. Seminaarin esitysmateriaalit löytyvät Pirkanmaan ennakoinnin portaalin, Pilkahduksen, tietopankista: http://www.pilkahdus.fi/