Ulkomaisten matkailijoiden määrä Kainuussa kasvanut vauhdikkaasti

Venäläiset ovat edelleen suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Kainuussa ja heidän määränsä on kasvussa. Kiinalaisten matkailijoiden määrä on peräti nelinkertaistunut tänä vuonna.

Venäläisiä eniten – kiinalaiset toiseksi suurin ryhmä

Noin neljä kymmenestä ulkomaisesta matkailijasta Kainuussa on venäläisiä. Heidän määränsä on myös lisääntynyt, mihin ovat vaikuttaneet Ukrainan kriisin aiheuttamien pakotteiden ja Venäjän taloustaantuman luoman patoutuneen matkustamiseen liittyvän kysynnän vähittäinen purkautuminen. Kiinalaisten matkailijoiden määrä on niin ikään kasvussa, mitä selittää kiinalaisten urheilijoiden yhteistyö Vuokatin urheiluopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Myös Kainuun matkailun kehittämishankkeet ovat järjestäneet kiinalaisten matkanjärjestäjien ja median edustajien vierailuja Kainuuseen. Tulevina vuosina kiinalaisten matkailijoiden määrä todennäköisesti moninkertaistuu ja saattaa hyvin nousta yhtä suureksi kuin venäläisten.

Kehitystä voidaan vauhdittaa hankkimalla Kainuuseen kiinalaisia investointeja ja matkailualan yrittäjiä, jotka houkuttelevat kotimaastaan vierailijoita maakuntaan. Ranskalaisten matkailijoiden määrän lisääntymiseen on vaikuttanut keskeisesti Hossassa toimiva alkujaan ranskalainen matkailuyrittäjä, joka on tuonut Kainuuseen ranskalaisia matkailijoita.

Kotimaan matkailu tuo edelleen leipää pöytään

Kasvusta huolimatta ulkomaisia matkailijoita on edelleen Kainuussa vain noin 10 prosenttia matkailijoiden kokonaismäärästä. Leijonan osa matkailutulosta tulee kotimaan matkailusta, jota on jatkuvasti kehitettävä. Merkittävä ongelma Kainuun matkailussa on sen tuottama alhainen tulovirta alueelle: yöpymisvuorokaudet ovat edullisia ja matkailijat eivät hyödynnä riittävästi alueen palveluita. Kansainvälisen matkailun lisäämisen kautta myös matkailutuloa voidaan vahvistaa. Tämä on toteutunut Lapissa, jossa esimerkiksi lentoliikenteen matkustajamäärät sekä hotelliyöpymisten määrä ja hinnat ovat selkeästi nousseet ulkomaisten matkailijavirtojen paisumisen myötä.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät tammi-heinäkuussa yli 20 prosenttia

Kainuussa kirjattiin ajalla tammi-heinäkuu 2018 kaikkiaan 591 507 yöpymistä (kaikki majoitusliikkeet). Näistä hieman alle 90 % (529 821) oli kotimaisia ja reilu 10 % (61 686) ulkomaisia. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta tammi-heinäkuun jaksolla 2 prosenttia (Suomessa 1,6 %). Kotimaisten yöpymisten määrä kasvoi 0,2 % (koko maassa 1,5 %) ja ulkomaisten yöpymisten määrä huikeat +20,4 % (koko maassa 1,9 %).

Maakunnittaisessa vertailussa ulkomaisten yöpymisten kasvu oli suurin Kainuussa. Pirkanmaalla ulkomaisten yöpyjien muutos oli 14,6 % ja Keski-Pohjanmaalla 11,4 %. Sen sijaan jopa yhdeksässä maakunnassa ulkomaisten yöpymisten määrä väheni.

 Venäjä, Kiina ja Ranska korostuvat

Suomeen eniten ulkomaisia yöpyviä matkailijoita tammi-heinäkuussa 2018 tuli Venäjältä (n. 0,5 miljoonaa), seuraavaksi eniten, kasvavassa määrin, Saksasta ja kolmanneksi eniten Ruotsista. Vaikka koko maassa venäläisten yöpymisten määrä hieman pieneni verratessa edellisvuoden tammi-heinäkuuhun (-1,8 %), Kainuussa venäläisten yöpymisten määrä kasvoi 9,6 prosenttia. Venäläisten yöpymisten osuus Kainuussa oli suurin, 24 645 yötä, joka on 40 % kaikista ulkomaisista yöpymisistä. Toiseksi eniten majoitusöitä kerryttivät kiinalaiset (6308 yötä, n. 10,2 %) ja ranskalaiset (6291 yötä n. 10,2 %) (kuva 1 ja 2).

Kuva 1. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten prosenttiosuudet tammi-heinäkuussa 2018 Kainuussa.

Kuva 2. Yöpymisten lukumäärä kuuden suurimman maan osalta vuosien 2017 ja 2018 tammi-heinäkuussa Kainuussa.

Erityisesti kiinalaisten määrä kasvoi Kainuussa hurjasti puolivuotistarkastelussa; yöpyjien määrä yli nelinkertaistui. Ranskalaiset yöpyivät vuoden 2018 tammi-heinäkuussa lähes tuhat yötä enemmän (kasvua yli 17 %) kuin vuotta aiemmin ja saksalaisten yöpymiset kasvoivat yli 41 %. Myös Britannian ja Alankomaiden määrät kohosivat mukavasti.

Koko maassa suurinta kasvu ajalla tammi-heinäkuu 2017-2018 on ollut espanjalaisissa (11,6 %), hollantilaisissa (10,5 %) ja ranskalaisissa (8,4 %) matkailijoissa. Japanilaisten yöpyjien määrä on vähentynyt eniten (-14 %).

Heinäkuun yöpymiset lisääntyivät Kainuussa selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin

Heinäkuussa 2018 yöpymisiä kaikissa majoitusliikkeissä oli yhteensä 120 101. Näistä 109 546 (yli 91 %) oli kotimaisia ja 10 555 (vajaa 9 %) ulkomaisia yöpymisiä. Heinäkuun yöpymisten osuus oli reilu 20 % koko tammi-heinäkuun ajanjaksosta. Heinäkuun osalta kaikkien matkailijoiden (kotimaiset + ulkomaiset) yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi Kainuussa 7,5 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on toiseksi eniten maakunnittain tarkasteltuna. Suurinta kasvu oli Etelä-Pohjanmaalla (8,1 %). Kotimaisten yöpymisten määrä kasvoi Kainuussa 7,3 % ja ulkomaisten yöpymisten määrä 9,9 % vuoden 2017 heinäkuuhun verrattuna. Tämä on hyvä tulos, sillä koko maassa kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät prosentin ja ulkomaisten -2,2 %.

Suurimmat ulkomaalaisten matkailijoiden määrät Suomeen tulivat heinäkuussa 2018 Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä. Kainuussa eniten yöpyviä matkailijoita tuli heinäkuussa 2018 Venäjältä (2406), toiseksi eniten Saksasta (1449) ja kolmanneksi Kiinasta (1353) (kuva 3).

Kuva 3. Ulkomaisten yöpymisten määrät maittain Kainuussa heinäkuussa 2017 ja 2018.

Kainuussa venäläisten yöpymiset heinäkuussa 2018 kasvoivat 20,2 %, saksalaisten 32,9 % ja kiinalaisten lähes 49 prosenttia verrattaessa vuoteen vuoden 2017 heinäkuuhun. Eniten kasvoi espanjalaisten (132,8 %), toiseksi eniten britannialaisten (62,2 %) ja kolmanneksi kiinalaisten (48,7 %) yöpymisten määrä (kuva 4).

Kuva 4. Ulkomaisten yöpymisten muutos (%) heinäkuussa 2017-2018 Kainuussa.

Kasvusta huolimatta majoitusliikkeiden käyttöaste edelleen maan keskiarvoa alempi

Enemmänkin matkailijoita mahtuisi Kainuuseen. Huoneiden käyttöaste jäi Kainuussa vuoden 2018 heinäkuussa 55,9 prosenttiin (koko maassa 58,6 %) ja tammi-heinäkuussa 45,3 prosenttiin (koko maassa 51,9 %) (kaikki majoitusliikkeet). Matkailun kehittämisessä pitää edelleen panostaa Kainuun matkailun kävijämäärien kasvattamiseen ympärivuotisesti.

Henna Sormunen, Jouni Ponnikas, Kainuun liitto

Lähde:

Majoitustilasto 2018, heinäkuu, Tilastokeskus. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.