Kainuun maakuntaohjelman 2014 – 2017 arviointi valmistui

Kainuun maakuntaohjelman ulkopuolinen arviointi toteutettiin Pohjois-Suomen maakuntien, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhteishankintana.

Arvioinnin teki aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja se kohdistui maakuntaohjelmien vaikuttavuuteen ja koko maakunnallisen aluekehittämisjärjestelmän toimivuuteen. Arviointi tehtiin kaikille maakunnille yhteisellä tavalla, mutta tulokset raportoitiin maakunnittain.

Kainuun liitto on käynnistämässä uuden maakuntaohjelman laatimista. Arviointi antaa eväitä keskusteluun siitä, miten maakuntaa voitaisiin kehittää aiempaa sujuvammin ja tuloksellisemmin.

Oheiseen PDF-esitykseen on tiivistetty Kainuun maakuntaohjelman arvioinnin keskeiset tulokset:

Kainuun maakuntaohjelman 2014 – 2017 arvioinnin keskeiset tulokset

Seuraavassa raportissa on esitetty tiiviisti Pohjois-Suomen maakuntien – Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan – maakuntaohjelmien ulkopuolisen arvioinnin keskeiset havainnot, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien 2014-2017 arvioinnin loppuraportti