Kainuu ohjelmalla otetaan positiivinen rakennemuutos haltuun

Kainuu-ohjelma tunnistaa alueen haasteellisen mutta myönteisen tilanteen ja tavoittelee Kainuun vetovoiman ja hyvinvoinnin vahvistumista.

Kainuu-ohjelma on menossa joulukuussa kokoontuvan maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.  Ohjelmassa on tunnistettu alueen haasteellinen mutta myönteinen tilannekuva. Kainuussa vahvistuu positiivinen rakennemuutos. Merkit ovat selvästi näkyvissä. Maakuntaan on tullut ja tulossa investointeja, yrityksille toimeksiantoja sekä uusia työpaikkoja. Nopea kasvu on aiheuttanut myös rekrytointivaikeuksia ja työvoimapulaa, jotka ovat vielä toistaiseksi positiivisia ongelmia, merkkejä myönteisestä rakennemuutoksesta. Osaajien saatavuuden ongelmiin pitää kuitenkin nopeasti tarttua, etteivät nämä estä yritysten kasvua ja toiminnan jatkuvuutta. Yritysten kestävä kasvu ja menestyminen nähdään laajasti Kainuu-ohjelman tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä. Hyvällä yhteistyöllä positiivisen rakennemuutoksen lieveilmiöt voidaan ratkaista ja vahvistaa merkittävästi Kainuun elinvoimaa.

Monet muutkin alueet kamppailevat samankaltaisten ongelmien kanssa, mutta työvoiman riittävyyden kysymykset ovat Kainuulle erityisen kriittisiä, koska alueen väestö on ikääntynyttä ja luonnollisen väestön kehityksen seurauksena nuorten ja työikäisten ikäluokat uhkaavat pienentyä entisestään. Työvoiman riittävyyden turvaaminen edellyttää Kainuun työllisyysasteen nostamista, runsasta mutta hyvin suunniteltua ja hallittua maakuntaan muuttoa kotimaasta ja ulkomailta sekä ketterää ja tuloksellista perus- ja täydennyskoulutusta. Työvoimapula tulee tulevaisuudessa entisestään kärjistymään Kainuun työvoiman eläköityessä ja kilpailun työvoimasta kiristyessä muidenkin alueiden kasvaessa ja tarvitessa enemmän työvoimaa. 

Positiiviset viestit Kainuusta pitää saada näkymään ja kuulumaan

Kainuun maakuntakuvatutkimuksen 2017 mukaan Kainuun ehdoton mielikuvavaltti on luonto ja Kainuu kiinnostavat erityisesti matkailualueena. Lisäksi kainuulaisiksi asioiksi miellettiin vahvasti puhtaat elintarvikkeet, turvallisuus, kauniit maisemat sekä hiljaisuus ja rauhallisuus. Kainuusta piirtyy myönteinen kuva, mutta se on harmillisen heikosti tunnettu. Sen sijaan erityisen kannustava on tutkimuksen tulos, että mitä paremmin Kainuun tuntee, sitä myönteisempi kuva alueesta on. Samanaikaisesti työttömyys on Kainuussa laskenut vauhdikkaimmin koko maassa ja on historiallisen alhaisella tasolla. Lähtökohdat uusien asukkaiden saamiseen ovat hyvät. Kainuussa on töitä ja pulaa tekijöistä. Elämisen laatu ja asumisviihtyisyys ovat huippuluokkaa. Kainuulaiset kokevat itsensä onnellisiksi. Positiivinen viesti ja Kainuu ylipäätään pitää saada laajemmin näkyviin. Siinä on vetovoimaisen maakuntakuvan kehittämisen ydin.

Mielikuvaan Kainuusta ovat vaikuttaneet eniten omakohtaiset kokemukset, joita luovat ennen kaikkea matkailu ja vierailut alueella. Näin matkailupalveluita kehittämällä ja matkailijamääriä lisäämällä vahvistetaan Kainuun palvelutarjontaa ja vetovoimaa sekä laajennetaan positiivista viestiä Kainuusta.

Kainuu-ohjelman päivitys loppusuoralla

Ohjelman luonnos oli julkisesti nähtäville lokakuun, jona aikana yhteensä 24 organisaatiota tai yhdistystä antoi ohjelmasta lausunnon. Annettu palaute on huomioitu ohjelman viimeistelyssä ja Kainuun liitto on tehnyt ehdotuksen Kainuu-ohjelmaksi maakuntahallitukselle ja -valtuustolle. Mikäli maakuntavaltuusto joulukuun kokouksessaan hyväksyy ohjelman, sen toteuttaminen aloitetaan ensi vuoden alussa. Ohjelma on voimassa vuodet 2018 – 2021.  

Ohjelma on Kainuun näköinen kehittämisen linjaus, jossa ilmaistut tavoitteet hyödyntävät laajasti Kainuun vahvuuksia ja korjaavat heikkouksia. Ohjelma on mahdollistava ja vahvistaa toteutuessaan Kainuun resilienssiä eli muutosjoustavuutta. Kriittisimmät kehittämisen kohteet tarkistetaan ja linjataan vuosittain ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa TOPSU:ssa. TOPSU:n laadintaa ja sisältöä kehitetään entistä tarkemmin Kainuun toimintaympäristön  kriittiset menestystekijät tunnistavaksi ja ennakoivaksi ja niihin rohkeasti tarttuvaksi. TOPSU:n kautta Kainuu-ohjelman strateginen keihäänkärki teroittuu ja pureutuu kulloinkin akuuteimpiin prosesseihin. TOPSU:n laatimisessa ja toteutuksessa tiivistetään alueen toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kainuu ohjelmasta laaditaan sen hyväksymisen jälkeen suomeksi ja englanniksi strateginen tiivistelmä, johon puristetaan vuoteen 2035 ulottuvan maakuntasuunnitelman ja vuoteen 2021 tähtäävän -ohjelman strateginen ydin sujuvaan viestinnälliseen muotoon. Tiivistelmää hyödynnetään Kainuun markkinoinnissa, edunajamisessa ja investointien houkuttelussa.