????????

Kuva: Ville Heikkinen

Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

Kainuu-ohjelma muodostuu maakuntasuunnitelmasta 2035 ja maakuntaohjelmasta 2014-2017. Maakuntasuunnitelma linjaa maakunnan kehittämisen tavoitteet pitkällä aikavälillä ja maakuntaohjelma lähiajan kehittämisen strategiset valinnat.

Kainuun tulevaisuuden visiona vuoteen 2035 on Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Kainuun alueellisessa profiilissa  vahvuuksina korostuvat luonto, tila ja erilaiset fyysiset resurssit sekä infrastruktuuri luovat erinomaiset puitteet aluelähtöiselle ja omaehtoiselle kehittämiselle – erityisesti biotaloudelle. Kriittisimmät ratkaistavat haasteet ovat muuttoliikkeestä johtuva väestön väheneminen, osaavan työvoiman saatavuus, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto, saavutettavuus, kainuulaisten hyvinvointi sekä Kainuun maakuntakuva.

Kainuu-ohjelman tavoitteena on vastata näihin haasteisiin siten, että
1) elinvoimaa lisäävällä ja uudistavalla elinvoima- ja työllisyyspolitiikalla;
2) toimivalla aluerakenteella ja luontevalla yhteistyöllä sekä toimivilla palveluilla lisätään
3) kainuulaisten hyvinvointia. Lopputuloksena tämä heijastuu
4) positiiviseksi kuvaksi luovuuden, rohkeuden, myönteisyyden ja yrittäjyyden maakunnasta, jonka väkiluku lähtee jälleen kasvuun.

Kainuun kehittämisessä tärkeitä näkökulmia ovat osaaminen, kestävä kehitys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kansainvälisyys, kulttuuri ja kainutlaatuisuus sekä digitaalisuus. Myös maaseutu ja kolmas sektori huomioidaan etenkin yhdenvertaisuuteen liittyen.

Kainuu-ohjelma (pdf)

Maakuntajohtaja Pentti Malinen: Kainuu -ohjelma – miksi, mitä ja miten?
http://kuiskintaa.fi/kainuu-ohjelma-miksi-mita-ja-miten/


Lisätiedot
Aluekehitysjohtaja Heimo Keränen
p. 044 4100 741, heimo.keranen(at)kainuu.fi

Suosittelemme käyttämään uusimpia selainversioita tietoturvallisuuden ja toimivuuden vuoksi. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.

Tausta-aineistot

Kainuu-ohjelma: ympäristöselostus (pdf)

Kainuun ympäristöohjelma 2020 (pdf)Kainuun ympäristöohjelma 2020, tiivistelmä (pdf)

Ilmastostrategia 2020 (pdf)

Venäjä-strategia 2020 (pdf)

Iän iloinen Kainuu 2030 – ikääntymispoliittinen strategia (pdf)
Iän iloinen Kainuu 2030, tiivistelmä (pdf)

Alli-kartasto http://www.tut.fi/verne/alli/alli-kartasto/

Kainuun skenaariot 2035 loppuraportti Meristö ja Kettunen 30.4.2013 (pdf)

Skenaariot, nuorten kyselyn tuloksia, kooste, Meristö 20.5.2013
Väestö ja työpaikat osana aluerakennetta, Ervasti (pdf)
Luovien alojen nykytila ja tulevaisuus Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kelhä (pdf)
Näkökulmia tulevaisuuden hyvinvointipoliittisiin tavoitteisiin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, Degerman (pdf)
Aluelautakuntamalli osana Rovaniemen ja Kuhmon tulevaisuutta, Joona (pdf)

Lisätietoa osoitteessa  www.kainuunliitto.fi