Kainuu-ohjelma pähkinänkuoressa

Tiivistelmä kertoo Kainuu-ohjelman ydinviestin

Ratkaisuja kasvun pullonkauloihin

Kainuu-ohjelman lähtökohta on alueen haasteellinen mutta myönteinen tilannekuva,  positiivinen rakennemuutos. Maakuntaan on tullut ja tulossa uusia työpaikkoja. Nopea kasvu on aiheuttanut myös rekrytointivaikeuksia ja työvoimapulaa. Osaajien saatavuuden ongelmat pitää ratkaista, etteivät ne estä yritysten kasvua ja toiminnan jatkuvuutta. Yritysten kestävä kasvu ja menestyminen nähdään laajasti Kainuu-ohjelman tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä.

Kainuu-ohjelmaan on yhdistetty vuoteen 2035 ulottuva maakuntasuunnitelma sekä maakuntaohjelma, joka sisältää strategiset valinnat ja keinot edetä vuoteen 2021 saakka. Ohjelman toteutuksen painopisteet täsmennetään vuosittaisessa toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU).

Mielikuvat Kainuusta myönteisiä mutta heikosti tunnettuja

Kainuun maakuntakuvatutkimuksen 2017 mukaan Kainuun ehdoton mielikuvavaltti on luonto ja Kainuu kiinnostaa erityisesti matkailualueena. Kainuusta piirtyy myönteinen kuva, mutta se on harmillisen heikosti tunnettu. Sen sijaan mitä paremmin Kainuun tuntee, sitä myönteisempi kuva alueesta on. Mielikuvaan Kainuusta ovat vaikuttaneet eniten omakohtaiset kokemukset, joita luovat ennen kaikkea matkailu ja vierailut alueella. Näin matkailupalveluita kehittämällä ja matkailijamääriä lisäämällä vahvistetaan Kainuun palvelutarjontaa ja vetovoimaa sekä laajennetaan positiivista viestiä Kainuusta. Elämisen laatu ja asumisviihtyisyys ovat huippuluokkaa. Kainuulaiset kokevat itsensä onnellisiksi. Kainuussa on töitä ja pulaa tekijöistä.

Positiivinen viesti ja Kainuu ylipäätään pitää saada laajemmin näkyviin. Kainuu-ohjelman tiivistelmään on puristettu vuoteen 2035 ulottuvan maakuntasuunnitelman ja vuoteen 2021 tähtäävän -ohjelman strateginen ydin. Käy tutustumassa:

Kainuu ohjelma pähkinänkuoressa

Kainuu-ohjelman tiivistelmä pdf-tiedostona:

kainuu_ohjelma_pahkinankuoressa