Kainuu osallistui Pohjoismaiseen väestöhankkeeseen

Kainuun liitto oli mukana pohjoismaiden neuvoston rahoittamassa väestökysymyksiin keskittyneessä kehittämishankkeessa, johon osallistuivat Kainuun lisäksi Ruotsista Jämtland sekä Islannista Westfjordsin alue. Hanke kesti vuoden.

 

Harvaan asutut alueet käyvät parhaillaan läpi huomattavia väestöllisiä muutoksia, joihin kuuluvat työikäisen väestön määrän väheneminen ja väestön ikääntyminen. Nämä muutokset rapauttavat julkisrahoitteisten palveluiden rahoituksen perustana olevaa verokertymää. Jotta kehityksen suunta saataisiin käännettyä, ongelma-alueilla tarvitaan lisää maahanmuuttoa ja toimenpiteitä nuoren väestön houkuttelemiseksi alueelle. Pohjoismaisessa projektissa “Regional collaboration on the theme of migration / demographics for maintaining employment and tax base” tarkasteltiin esimerkkejä alueellisista ja paikallisista toimenpiteistä, joilla väestöllisiä muutoksia on tutkittu. Lisäksi hyväksi havaittuja ja toimivia malleja sekä esimerkkejä väestönmuutoksen haasteista kerättiin ja jaettiin kumppanuusalueille. Hanke oli pohjoismaiden neuvoston rahoittama. Siihen osallistuivat Kainuun lisäksi Ruotsista Jämtland sekä Islannista Westfjordsin alue. Hanke toteutettiin vuosina 2014-2015 ja se päättyi kesällä 2015.

Hankkeen väestö- ja maahanmuuttokysymykset ovat nyt erityisen ajankohtaisia, kun Eurooppa on suuren siirtolaisaallon kourissa. Hankkeen jatkotoimia mietittäessä on hyvä tilaisuus pohtia, miten Kainuun tulisi suureen maahanmuutto aaltoon reagoida.

Hankkeen keskeiset tulokset on luettavissa seuraavien linkkien takaa:

Hankeessa esitetyt Kainuuta koskevat sekä pohjoismaisen tason toimintasuositukset:

Demographic Projekt Johtopäätökset ja suositukset

Hankkeen Kainuuta koskeva loppuraportti suomeksi:

Demographic Projekt Report Draft_Kainuu_Suomennos_17.9.2015

Hankkeen koko loppuraportti englanniksi:

Demographic project Report_final_all of the project