Kainuu eurooppalaisen bioteollisuusverkoston jäseneksi

Kainuun liitto hyväksyttiin bioteollisuusverkoston (Bio-based Industries Consortium, BIC) kumppanijäseneksi verkoston yleiskokouksessa 15.2.2017 Brysselissä.

Teollisuuden vetämän BIC-verkoston toiminnan keskeinen idea on tehdä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä biotalouteen liittyviä hakemuksia EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoitusohjelmiin, kuten Horizon 2020 -ohjelmaan. Bio-pohjaisen teollisuuden konsortio (BIC) on Brysselissä vuonna 2012 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö. BIC edustaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta (PPP) EU:n kanssa. BIC ja Euroopan komissio ovat rakentaneet Horizon 2020 ohjelman alle yhteisen ohjelman nimeltä Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), joka rahoittaa suurien konsortioiden tutkimus- ja demonstraatioprojekteja kaikkiaan 3,7 miljardilla eurolla.

BBI JU -haut rahoittavat myös niin kutsuttuja ’lippulaivahankkeita’, joissa pitkälle edennyttä hankeideaa voidaan testata pienen mittakaavan tuotantolaitoksissa. Näiden lippulaivaprojektien tavoitteena on edesauttaa idean valmistelua kohti markkinoita ja kaupallistamista. Lippulaivaprojektit ovat innovatiivisia ja Euroopassa ensimmäisiä laatuaan. BIC-verkoston hankekonsortiot voivat osallistua BBI JU -hakuihin. Paltamoon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan pää- ja sivutuotteiden ja -prosessien sopivuus BBI JU hakuihin kannattaa selvittää Kainuun BIC-jäsenyyttä hyödyntäen. BBI JU järjestää Brysselissä 28. huhtikuuta infopäivän, jossa esitellään uudet, vuoden 2017 BBI JU -hankehaut.

BIC-verkosto kokoaa tutkijoita ja teollisuutta saman pöydän ääreen ja pyrkii edistämään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää biojalostusta sekä oman tutkimusohjelmansa ja EU:n biotalouden tavoitteita. Verkoston jäsenet saavat ohjelmien sisältöihin ja hakuihin liittyvää tietoa ja voivat rakentaa konsortioita ja valmistautua hakuihin hyvissä ajoin. Verkoston jäsenten tekemillä hakemuksilla onkin ollut korkeampi onnistumisprosentti kuin verkostoon kuulumattomilla hakijoilla.

Kainuussa toimivien tutkimus- ja kehittämislaitosten sekä biotalouden yritysten kannattaakin tehdä tiivistä yhteistyötä Kainuun liiton kanssa, jotta alueen toimijat pääsisivät mukaan verkostossa syntyviin hankekonsortioihin. Näin saadaan lisää aluetaloutta vahvistavaa innovaatio- ja tutkimustoimintaa Kainuuseen.  Järjestön jäsenenä ovat esimerkiksi Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivat Oulun ja Itä-Suomen yliopistot. Kajaanin yliopistokeskukseen tulee lisäksi Oulun yliopiston biotalouden professuuri. Nämä seikat tarjoavat hyvät mahdollisuudet Kainuun BIC-jäsenyyden täysimääräiselle hyödyntämiselle.

BIC-verkostossa on yli 200 varsinaista ja kumppanuusjäsentä. Verkostoon kuuluu pieniä ja keskisuuria yrityksiä, alueellisia teollisuusklustereita, ammattijärjestöjä sekä  teknologiayhteisöjä, tutkimuslaitoksia ja nyt myös alueita. Kainuu on ensimmäinen suomalainen verkostoon liittynyt alue. Biotalouden tuotannon ja teollisuuden aloista yhteistyössä ovat mukana maatalous, elintarviketeollisuus, metsä-, sellu- ja paperi-, kemikaalit, energia jne. BIC-verkoston jäseninä ovat biotalouden teollisuuden arvoketjujen toimijat kattavasti.

Tarkempaa tietoa BIC-verkostosta löytyy osoitteesta:

http://biconsortium.eu/