Kahden maan välissä

Roman Gokkoev
Monikansalainen

Suomessa asuu noin 30.000 Venäjän kansalaista. Osalla heistä on lisäksi Suomen kansalaisuus. Itse sain sen kymmenen vuoden maassa oleskelun jälkeen vuonna 2007, jolloin oli jo mahdollista pitää myös toinen alkuperäinen kansalaisuus niin halutessa. Silloin minusta tuli monikansalainen.

Venäjällä asia ei ole niin mutkaton. Venäjä ei tunnusta monikansalaisuutta EU-maiden kanssa ja on hiljattain hyväksynyt lain, jonka mukaan Venäjällä kirjoilla olevien monikansalaisten tulisi ilmoittaa viranomaisille toisesta kansalaisuudesta. Suomessa asuvat ja Venäjältä virallisesti poismuuttaneet Venäjän kansalaiset saavat vielä olla rauhassa. Pelkään kuitenkin, että taustalla on pyrkimys laittaa ulkovenäläiset valinnan eteen. Jos näin tapahtuu, Venäjä menettää ainakin neljä kansalaista, jotka asuvat meidän kotitaloudessa.

Ouluun avattiin kolme vuotta sitten Venäjän kunniakonsulin toimipiste maakuntaliiton viraston yhteyteen palvelemaan Pohjois-Suomessa asuvia Venäjän kansalaisia ja edistämään yhteyksiä Venäjälle. Sinä aikana toimipisteessä kävi satoja asiakkaita lähinnä passiasioissa, kaukaisimmat Lapista asti. Pauli Saapungin työ on saanut kiitosta Venäjän lähetystöstä ja korkeimpana osoituksena siitä tuli Venäjän presidentin myöntämä Ystävyyden kunniamerkki. Aiemmin saman merkin on saanut mm. maaherra Eino Siuruainen. Yksi konkreettinen asia, jonka Saapunki on vienyt Lähetystön kautta Venäjän päättäjille, on paluu aikaisempaan käytäntöön lähettää passit ja muut asiakirjat postissa. Esityksen mukainen lakimuutos on käsiteltävänä nyt Duumassa.

Oulussa asuvien venäläisten määrä on kasvanut merkittäväksi. Se ei kuitenkaan ole yhteneväinen ja näkyvä vähemmistö. Sen selittänee ihmisten erilainen tausta ja erilaiset syyt muuttaa Suomeen. Saattaa olla, että ainoa heitä yhdistävä tekijä on venäjän kieli, eikä kansalaisuus. Suurimman huolen Pohjois-Suomessa asuvien venäläisten keskuudessa ovat aiheuttaneet viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset koskien monikansalaisten asevelvollisuutta ja toisesta kansalaisuudesta ilmoittamista viranomaisille. Ihmettelen vaan eikö ole muuta tapaa saada selville jälkimmäisenä mainittu asia esimerkiksi passin vaihtamisen yhteydessä?

Vietän paljon aikaa Venäjällä työmatkoilla ja vapaa-aikanakin. Nytkin olen lähdössä pitkälle kesälomalle Karjalaan. Monikansalaisuudesta on ollut etua lähinnä rajanylittämisessä. Toivottavasti siitä ei aiheudu mitään haittaa kummassakaan maassa.

 

Roman Gokkoev

Vs. kansainvälisten asioiden päällikkö, Barents-koordinaattori / Acting Manager, International Affairs, Barents coordinator, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Artikkelikuva: Flickr: Tom Magliery(CC BY-NC-SA 2.0)