ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAPÄIVÄ 2016 KAJAANISSA ONNISTUI LOISTAVASTI

Itä-Suomen bioenergiapäivä pidettiin Kajaanissa. Esitykset ovat luettavissa ohessa

”Kansalliset ilmasto- ja energiapolitiikan sekä kiertotalouden linjaukset ja Itä-Suomi” -Itä-Suomen bioenergiapäivä oli Kajaanin Kaukametsässä maanantaina 21. marraskuuta 2016. Seminaarissa kuultiin Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan sekä kiertotalouden linjauksia ja esimerkkejä siitä, miten niihin on Itä-Suomessa tartuttu.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä tilaisuudessa alusti teollisuusneuvos Petteri Kuuva, joka kertoi Suomen ilmasto- ja energiastrategian tilanteesta ja linjauksista sekä nykyisistä ja tulevista EU:n ilmasto- ja energiapoliittisista painotuksista. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä Sipilän hallituksen energia- ja ilmastostrategia 2030 (ks. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 ) julkistetaan 24.11 ja annetaan selontekona eduskunnalle.

Kainuun biotuotetehdashanke etenee rivakasti

Jukka Kantola, johtaja KaiCell Fibers Oy:stä, esitteli Kainuun biotuotetehdashanketta ja havainnollisti, miten ripeästi hanke on edennyt. Yrityksen tuoteskenaarioista on valittu toteuttamiskelpoisin ja sitä kohden edetään.Tehtaan sijoituspaikaksi on valittu Paltamo. Tehtaan toteutettavuusselvityksiä tehdään yhteistyössä ulkomaalaisen yhteistyökumppanin kanssa ja niillä kootaan taustatietoja ensi kesänä käynnistyvään tehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. Tavoitteena on saada investointipäätös vuoden 2018 loppuun mennessä sekä rakentaa tehdas ja käynnistää tuotanto vuoteen 2021 mennessä. Toteutuessaan tehdas merkitsee noin 800 miljoonan euron teollista investointia ja noin 300 työpaikan tuotantolaitosta Kainuuseen.

Petteri Kuuva esitti Kainuun ja KaiCell Fibres Oy:n biotuotetehdashankkeesta kommenttipuheenvuoron, jossa hän arvioi tehdashankkeen ja ajatellun tuotantokonseptin onnistuneeksi sekä uskoi tulevan tehtaan tuotteille olevan markkinoilla kysyntää ja tuotannolle tilaa.

Hallituksen tavoitteena tehdä Suomesta kiertotalouden kärkimaa

SITRA:n johtava asiantuntija Kari Herlevin alusti Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025 -strategiasta ja toi havainnollisesti esille, miten SITRA on laajalla yhteistyöllä tehnyt maailmanlaajuisesti uniikin kansallisen tiekartan kiertotalouteen. Strategia toteuttaa Sipilän hallituksen tavoitetta tehdä Suomesta kiertotalouden kärkimaa. Kiertotaloudessa on 2-3 miljardin euron potentiaali Suomelle  vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalous on myös keskeinen keino päästä Paarisissa vuosi sitten asetettuihin globaaleihin ilmastotavoitteisiin.

Metsäperäiset kierrot on yksi ulottuvuus kiertotaloudessa ja se on erityisen keskeinen toimiala Itä-Suomessa. Olennaisia ovat puutuoteteollisuus, metsäbiomassojen jalostuksen sivuvirtojen hyödyntäminen sekä uudet innovaatiot selluloosasta. Kaikilla näillä voidaan pidentää puusta valmistettujen tuotteiden elinkaarta ja pienentää metsien hakkaamisen aiheuttaman hiilinielujen pienentymisen ilmaston lämpenemistä vauhdittavia vaikutuksia.

Kainuussa mainioita kiertotalouden hankkeita

Hyvä kainuulainen esimerkki puunjalostuksen sivuvirtojen hyödyntämisestä on St1 Biofuels Oy:n Kajaaniin valmistumassa oleva tuotantolaitos, jossa valmistetaan sahanpurusta bioetanolia. St1:n Myyntipäällikkö Mikael Knif esitteli hanketta ja toi vahvasti esille, miten tärkeää hankkeelle on rakentaa tehtaan yhteyteen toimintaympäristö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden julkisen sektorin toimijoiden alueelliselle yhteistyölle. Olennaista tässä liiketoimintaekosysteemissä on löytää tuotannon pää- ja sivuvirroille uusia sovelluksia ja jatkojalostusratkaisuja. ST1:n tuotantolaitos Kajaanissa tuottaa päätuotteena 90% etanolia, mutta tuotannosta syntyy myös tärpättiä, furfaalia, hiilidioksidia sekä biokaasua. Kaikkia näitä voidaan käyttää jatkojalostuksen raaka-aineina. Valmistettava etanoli viedään Kajaanista jatkojalostettavaksi ja siitä tuotetaan liikenteen polttoaineena käytettävää bioetanolia. Keskustelussa todettiin, että myös tämä jatkojalostus on mahdollista saada myöhemmin Kainuuseen.

Sitran Kari Herlevi kommentoi ST1:n tehdashanketta ja piti sitä erityisen hyvänä kiertotalouden referenssihankkeena. Olennaista on, että hankkeessa valmistetaan toisen sukupolven biopolttoaineita, jolloin raaka-aineena käytetään muun tuotannon sivuvirtoja, tässä tapauksessa sahanpurua. Näin vahvistetaan kiertotalouden positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään kehitykseen. Kari Herlevi piti ST1:n hanketta yhtenä mahdollisena hankkeena SITRA:n kokoamaan kiertotalouden kiinnostavimpien yritysten listaan, johon on tavoitteena saada 100 yritystä loppuvuoteen 2017  mennessä (ks. http://www.sitra.fi/uutiset/kiertotalous/19-yritysta-avaa-kiertotalouden-kiinnostavimpien-listan ).

Tilaisuudessa kuultiin myös muita esimerkkejä siitä, miten Kainuussa on tartuttu kiertotalouden mah­dollisuuksiin. Projektipäällikkö Matti Arffman Envitecpolis Oy:stä esitteli hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluvan hevosenlannan hyötykäyttöhankkeen ja  Projektipäällikkö Sauli Jäntti Kainuun Etu Oy:stä Puolangan biokeskus -hankkeen.

Itä-Suomi – uusiutuvan energian edelläkävijä

Kehityspäällikkö Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskuksesta esitteli kokoamiaan tilastoja Itä-Suomen maakuntien energian käytöstä ja totesi, että Itä-Suomi on uusiutuvan energian edelläkävijäaluetta. Alueen metsät ovat myös merkittäviä hiilinieluja.

Tilaisuuden puheenjohtaja kansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen painotti, että Itä-Suomessa ja pienemmillä paikkakunnilla tukeudutaan kotimaiseen uusiutuvaan metsäenergiaan, mutta suurissa kaupungeissa ja etenkin länsirannikolla on vielä fossiilisten tuontiraaka-aineiden asema erittäin vahva. Jotta Suomen kaupungistuminen olisi kestävällä pohjalla, suurissa rantakaupungeissa tulee siirtyä  uusiutuvien energiaraaka-aineiden käyttöön.

Perehdy tilaisuuden mielenkiintoisiin alustuksiin

Puheenvuorot ovat luettavissa alla olevista linkeistä:

Kansanedustaja, Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen: Tilaisuuden avaus

Teollisuusneuvos Petteri Kuuva, Työ- ja elinkeinoministeriö: Suomen ilmasto- ja energiastrategia sekä EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset linjaukset

Kari Herlevi, kiertotalouden johtava asiantuntija, SITRA: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016 – 2025

Johtaja Jukka Kantola, KaiCell Fibres Oy: Kainuun biotuotetehdas

Kommenttipuheenvuoro: Petteri Kuuva, Työ- ja elinkeinoministeriö

Myyntipäällikkö Mikael Knif, St1 Biofuels Oy: Sahanpurusta etanolia Kajaanissa – St1

Kommenttipuheenvuoro: Kari Herlevi, SITRA

Elinkeinopäällikkö Tuomo Mikkonen, Suomen metsäkeskus: Miten hyödyntää paremmin Kainuun metsäresurssit?

Kehityspäällikkö Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus: Itä-Suomen maakuntien energian käyttö

Projektipäällikkö Matti Arffman, Envitecpolis Oy: Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluva Hevosenlannan hyötykäyttöhanke

Projektipäällikkö Sauli Jäntti, Kainuun Etu Oy: Puolangan biokeskus -hanke

Tilaisuuden päätös, puheenjohtaja Timo Korhonen

Timo Korhonen, kansanedustaja ja Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja avaamassa Itä-Suomen bioenergiapäivät 2016:

img_9624

 

Jukka Kantola, KaiCell Fibres Oy:stä esittelee Kainuun biotuotetehdas -hanketta Itä-Suomen bioenergiapäivässä 2016:

kantola20161121